Zasada Bilansu

Bilans

Jest podstawowa zasada w brydżu. To co zostanie zalicytowana musi mieć pokrycie bilansowe.

Punkty

Bilans przeprowadzamy za pomocą punktów (PC)

Punkty honorowe (za honory)

 • A - 4 PC
 • K - 3 PC
 • D - 2 PC
 • W - 1 PC

Poprawka za figury zbyt krótkie

Ponieważ figury w kolorach krótkich są mniej warte niż w długich nanosi się poprawki

 • trzeci lub krótszy W - 0 (słownie: zero) PC
 • dublowa D - tylko 1 PC
 • singlowa D - 0 (słownie: zero) PC
 • singlowy K - tylko 2 PC

Punkty Kolorowe

Gdy nie many koloru uzgodnionego do punków honorowych dodajemy po 1PD za piątą i każdą następną blotkę w longerze

Punkty krótkościowe

Gdy mamy kolor uzgodniony zapominamy o punktach długościowych i do punktów honorowych dodajemy

 1. krótkościowe
  • za dubla - 1PK
  • za singla - 2PK
  • za renons - 3PK
 2. za sfitowanie
  • 1PK za dziewiątą i każdą następną kartę w kolorze sfitowanym

Limity

 • na 3BA i 4 w kolor potrzeba 24 punkty
 • na 5 w kolor - 28 punktów
 • na szlemika - 33 punkty
 • na szlema - 37 punktów

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.