Wspólny Język Mini

Proponowany tutaj aparat licytacyjny, którego autorem jest Krzysztof Jassem, jest znacznym uproszczeniem systemu Wspólny Język i pozwala rozwiązać większość typowych problemów licytacji naturalnej.

Otwarcia

Odzywka Siła Układ kart Uwagi
1 12-17 PC bez koloru 5+ wariant przygotowawczy
12-17 PC 5+ wariant naturalny
18-22 PC dowolny wariant silny
1 12-17 PC 5+ -
1 12-17 PC 5+ -
1 12-17 PC 5+ -
1BA 15-17 PC zrównoważony bez starszej piątki
2 23+ PC dowolny 2t-acol
2 7-11 PC dobre 6 słabe dwa
2 7-11 PC dobre 6 słabe dwa
2 7-11 PC dobre 6 słabe dwa
2BA 23-24 PC zrównoważony bez starszej piątki
3 w kolor 5-10 PC licytowane 7+ blokujące

Ogólne zasady licytacji jednostronnej

 • otwarcie 1 nie wskazuje koloru i forsuje, gdy przeciwnik nie wszedł do licytacji,
 • posiadając dwa kolory w układzie o różnej długości licytujemy w kolor dłuższy,
 • mając kolory na układzie 4-4 licytujemy od młodszego, na 5-5 i 6-6 od starszego,
 • odpowiedź nowym kolorem na wysokości 1 dajemy od 7 PC na co najmniej czwórce,
 • odpowiedź nowym kolorem na wysokości 2 bez przeskoku dajemy od 10 PC na co najmniej piątce,
 • odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem dajemy od 13 PC i oznacza 1 kartę więcej niż bez przeskoku,
 • odpowiedź w bez atu wyklucza starszą czwórkę (1BA wymaga 7-10 PC, 2BA - 11-12 PC, 3BA - 13-15 PC),
 • nowy kolor forsuje (wyjątek od tej zasady może zrobić partner, gdy widzi, że nie ma bilansu na dograną):
  • można spasować na drugi kolor otwierającego zgłoszony nierewersowo w drugim okrążeniu (np. 1-1-2),
  • dalsze odzywki po odpowiedzi 1 na otwarcie 1 są nieforsujące (odpowiadający licytuje dalej z siłą 5+ PC),
 • na zalicytowaną odzywkę w bez atu wolno spasować (wyjątek to forsing do dogranej i pytanie o asy),
 • posiadając bilans wskazujący co najmniej 25 PC po obu stronach licytujemy do dogranej,
 • po otwarciu silnym treflem i odpowiedzi innej niż 1 licytujemy do dogranej,
 • odpowiedź 2 na otwarcie 2 to negat, pozostałe odpowiedzi są naturalne,
 • powtórzenie koloru bez przeskoku oznacza 1 kartę więcej w tym kolorze i dół odzywki,
 • powtórzenie koloru z przeskokiem oznacza 1 kartę więcej w tym kolorze i górę odzywki,
 • zalicytowanie koloru partnera z przeskokiem oznacza zachętę do gry końcowej,
 • zalicytowanie koloru partnera bez przeskoku oznacza dół siły.

Odpowiedzi na otwarcie 1

 • 1 - negat - 0-6 PC (lub 0-9 PC na młodszej piątce),
 • 1/1 - 7+ PC na licytowanej czwórce; forsujące,
 • 1BA - 7-10 PC bez starszej czwórki; nieforsujące,
 • 2/2 - 10+ PC na licytowanej piątce; forsujące,
 • 2/2/3/3 - 13+ PC; dobry kolor; forsujące do dogranej,
 • 2BA - 11-12 PC; układ zrównowazony; inwitujące do 3BA,
 • 3BA - 13-15 PC; układ zrównowazony; zamykające.

Warianty 1 i przykłady

 • przygotowawczy - licytujemy starszą czwórkę/bez atu na najniższej wysokości:
  • 1-1-1/1 - 12-17 PC; 4/4 (w gorszym przypadku tylko 3),
  • 1-1-1 - 12-17 PC; dokładnie 4 (z siłą 12-14 PC bez fitu ),
  • 1-1-1BA - 12-14 PC; bez fitu i bez 4,
  • 1-1-2/3 - 12-14 / 15-17 PC; fit 4 i bez 4,
  • 1-2x/3/3-… - wyjątek gdy partner forsuje.
 • naturalny - licytujemy piątkę trefli na najniższej wysokości:
  • 1-1/1-2 - 5+ (z siłą 12-14 PC bez fitu /),
  • 1-1-1-1BA-2 - 5+ i 4 (z siłą 12-14 PC bez fitu ),
  • 1-1BA-2 - 12-17 PC; 5+ (możliwa starsza czwórka).
  • zalicytowanie trefli jest traktowane jak pokazanie nowego koloru!
 • silny - licytujemy z przeskokiem (lub swój kolor bez przeskoku gdy partner go pominął):
  • 1-1-1BA(!) - 18-20 PC; układ zrównoważony,
  • 1-1-2BA(!) - 21-22 PC; układ zrównoważony,
  • 1-1-2/2BA - 5+ / układ zrównoważony bez fitu ,
  • 1-1/1-2 - odwrotka - obiecuje fit co najmniej 3+ i pyta o układ,
  • 1-1-2 - 5+ (odpowiedź 1 może wykluczać posiadanie 4),
  • 1-1BA-2/2 - 5+ / 5+ (odp. 1BA wyklucza starsze czwórki).

Konwencje licytacji jednostronnej

 • Czwarty kolor - zalicytowanie w drugim okrążeniu licytacji przez odpowiadającego czwartego koloru bez przeskoku jest sztuczne i forsujące do dogranej (przykładowe sekwencje: 1-1-2-2, 1-2-2-2, 1-2-2-3 - otwarcia 1/2 nie wskazują koloru!). W odpowiedzi na czwarty kolor otwierający może zalicytować: w pierwszy kolor odpowiedzi (licytowana trójka), w bez atu (zatrzymanie w czwartym kolorze), w czwarty kolor (licytowana czwórka) lub powtórzyć swój kolor.
 • Odwrotka - zalicytowanie 2, gdy odpowiadający zgłosił kolor starszy po otwarciu 1 (sekwencja 1-1/1-2), oznacza silnego trefla z poparciem co najmniej trzykartowym w kolorze partnera i jest pytaniem o siłę i ilość kart w tym kolorze. Uwaga: Konwencja nie uzgadnia koloru do gry! W przypadku sekwencji 1-1-2 i 1-1BA-2 - otwierający pokazał silnego trefla na 5+ (ze słabym wariantem trefla nie powinien przekraczać pierwszego poziomu, a jedynie zgłosić starszą czwórkę lub spasować). Odpowiedzi na odwrotkę są następujące:
  • 2 - 7-10 PC na czwórce,
  • 2 - 11+ PC na czwórce,
  • 2BA - 7-10 PC na piątce,
  • 3 - 11+ PC na piątce,
  • 3 - 7-10 PC na co najmniej szóstce,
  • 3 - 11+ PC na co najmniej szóstce.
 • Stayman - odpowiedź 2 po otwarciu lub wejściu 1BA oznacza pytanie o starsze czwórki:
  • 2 - brak starszej czwórki,
  • 2 - 4 (możliwe posiadanie 4),
  • 2 - 4 (wyklucza posiadanie 4).
 • Transfer - pozostałe odpowiedzi w kolor na otwarcie lub wejście 1BA wskazują kolejny kolor:
  • 1BA-2-2 - transfer na (odpowiadający posiada 5+),
  • 1BA-2-2 - transfer na (odpowiadający posiada 5+),
  • 1BA-2-3 - transfer na (odpowiadający posiada 6+),
  • 1BA-3-3 - transfer na (odpowiadający posiada 6+).
 • Stayman i Transfery stosujemy też po sekwencji 1-1-1BA/2BA i 2-2-2BA/3BA oraz otwarciu/wejściu 2BA:
  • w przypadku zastosowania konwencji po 2BA rebidy są licytowane o jedną wysokość wyżej.

Strefa szlemowa

 • Cue-bid - odzywka w kolor na poziomie 4 lub wyższym (lub odzywka 3, gdy uzgodniono ), mająca na celu poinformowanie partnera o intencji gry premiowej poprzez wskazanie zatrzymania pierwszej (as/renons) lub drugiej klasy (król/singiel) - od poziomu 5 wyłącznie klasy pierwszej. Konwencję stosujemy najczęściej, gdy partnerzy uzgodnili kolor atutowy i będą grali co najmniej dograną (w przypadku gdy kolor nie został jeszcze wybrany, a partner nie zalicytował odzywki bezatutowej, to cue-bid uzgadnia kolor ostatnio licytowany).
 • Gerber - odzywka 4 przy kolorze nieuzgodnionym po odzywce w bez atu to pytanie o asy:
  • 4 - 0 asów lub 4 asy,
  • 4 - dokładnie 1 as,
  • 4 - dokładnie 2 asy,
  • 4BA - dokładnie 3 asy.
 • Blackwood - odzywka 4BA przy kolorze uzgodnionym to pytanie o wartości (asy i król atutowy):
  • 5 - 0 lub 3 wartości z pięciu,
  • 5 - 1 lub 4 wartości z pięciu,
  • 5 - 2 wartości z pięciu bez damy atu,
  • 5 - 2 wartości z pięciu z damą atu.
 • Hoyt - po asach zalicytowanie następnego koloru (różnego od atutowego przy kolorze uzgodnionym) to pytanie o króle:
  • przykład 1: przy kolorze uzgodnionym w partner odpowiedział 5 na asy – pytamy wiec odzywką 5,
  • przykład 2: przy kolorze nieuzgodnionym partner odpowiedział 4 na asy – pytamy więc odzywką 5,
  • odpowiadamy szczebelkowo: np. 5 jest pytaniem, więc rebid 5 – 0 króli, 5 – 1 król, itd.

Licytacja po interwencji

 • przeciwnik wchodzi do licytacji kolorem:
  • zalicytowanie nowego koloru forsuje (z przeskokiem forsuje do dogranej),
  • gdy wejście nastąpiło na poziomie 2 lub wyżej, to kontra jest karna,
  • gdy wejście nastąpiło na poziomie 1, to kontra jest negatywna (Sputnik) - oznacza czwórkę w nielicytowanym kolorze lub kolorach starszych, a zatem po otwarciu 1 i wejściu 1 kontra oznacza posiadanie obu starszych czwórek, a po wejściu 1 dokładnie 4 - w związku z tym odzywka 1 przyrzeka 5+. Podobnie po wejściu 1 kontra oznacza posiadanie 4, podczas gdy odzywka 2 przyrzeka 5+.
 • przeciwnik interweniuje kontrą:
  • rekontra oznacza siłę od 12 PC,
  • inne odzywki świadczą o słabszej sile:
   • pas po otwarciu partnera 1 to negat z 3+,
   • odzywka 1 po otwarciu partnera 1 to negat bez 3+,
   • nowy kolor na wysokości 1 forsuje na jedno okrążenie,
   • nowy kolor na wysokości 2 bez przeskoku jest nieforsujący,
   • nowy kolor z przeskokiem ma charakter blokujący.
 • przeciwnik wchodzi do licytacji odzywką 1BA:
  • kontra oznacza siłę od 9 PC (przewaga siły i wistu),
  • inne odzywki świadczą o słabszej sile.

Licytacja w obronie

 • wejścia kolorowe na wysokości 1 – 9+ PC i licytowana piątka (górny limit to 16 PC),
 • wejścia kolorowe na wysokości 2 bez przeskoku – 12+ PC i licytowana piątka (górny limit to 17 PC),
 • wejścia kolorowe z przeskokiem mają podobne znaczenie jak otwarcia z przeskokiem (blokujące),
 • wejście kontrą objaśniającą (karną) jest dozwolone z silniejszymi kartami od około 18 PC,
 • wejście kontrą wywoławczą – 12+ PC i 3+ w każdym z nielicytowanych kolorów,
 • wejście 1BA i 2BA bez przeskoku jest równoważne z otwarciem 1BA.

Zasady dalszej licytacji po wejściu kolorem

 • odzywki w kolor i bez atu przyrzekają średnio 1-2 punktów więcej niż po otwarciu,
 • zalicytowanie bez atu wymaga posiadania zatrzymania w kolorze przeciwnika,
 • inne reguły licytacji przenoszą się z licytacji jednostronnej.

Zasady dalszej licytacji po wejściu kontrą

 • z siłą do 9 PC licytujemy kolor bez przeskoku, partner pasuje jeśli kontruje wywoławczo,
 • z kartą silniejszą (z taką aby partner nie spasował) licytujemy swój kolor z przeskokiem,
 • odzywka w bez atu bez przeskoku oznacza siłę 7-10 PC, a z przeskokiem 11-12 PC,
 • zalicytowanie bez atu wymaga posiadania zatrzymania w kolorze przeciwnika.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.