Wist Mieszany

Zasady wistu Mieszanego

Z blotek

xx
xxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
  1. Najpierw parzysta licząc od góry
  2. później najniższa

Spod honoru

Hxx
Hxxx
Hxxxx
Hxxxxx
  1. Najpierw piąta lub trzecia,
  2. później najniższa

Z sekwensu

Jak w kombajnie

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.