Wist 'Journalist'

Journalist to system sygnałów defensywnych, opracowany przez zespół redakcyjny “Bridge Journal”. Różnicuje on sposób wychodzenia przeciwko kontraktom bezatutowym i kolorowym; przy obronie przeciwko kontraktom bezatutowym, niektóre z kart wyjścia przekazują także intencje wychodzącego:

Przeciwko bez atu

wist w asa
prosi partnera o odblokowanie się w przypadku posiadania figury, a w przypadku posiadania samych blotek, dania ilościówki; daje się go z kolorów z AKD, AKW lub AK10;
wist w króla
oznacza kolor z AK lub KD, raczej krótki, gdyż w przeciwnym razie wist nastąpiłby w blotkę;
wist w damę
prosi partnera o wyrzucenie waleta, bądź przejęcie starszym honorem, a w przeciwnym razie o ilościówkę; daje się go z kolorów z KDW, KD10, DW10 lub DW;
wist w waleta
oznacza, że wistujący nie ma w tym kolorze wyższej karty;
wist w dziesiątkę
jest atakiem z wewnętrznego sekwensu i informuje, że wistujący ma w tym kolorze jeden z trzech najstarszych honorów; mogą to być następujące konfiguracje (oczywiście z blotkami): AW10, A109, KW10, K109, D109;
wist w dziewiątkę
oznacza, ze wistujący ma jeszcze dziesiątkę.;
wist w wysoka blotkę
oznacza, że jest to najwyższa karta w kolorze wistu;
wist w małą blotkę
oznacza dobry kolor, z jednym lub z dwoma honorami.

Przeciwko grom kolorowym, przy wyjściach z honorów stosuje się zasady wistu odwrotnego (przy wyjściu do dziewiątki włącznie); przy wyjściach z kolorów zawierających same blotki – wychodzi się najstarszą kartą (chyba, że jest to dziewiątka – wtedy wychodzi się drugą od góry). Spod honorów wychodzi się: przy parzystej liczbie kart – w trzecią najlepszą (ma wtedy zastosowanie analogiczne do prawa jedenastu prawo dwunastu), a przy nieparzystej – w najmłodszą kartę.

Typ stosowanych zrzutek – naturalne, bądź odwrotne, Journalist pozostawia do uzgodnienia.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.