Walec

3/4 lewy, potrzeba

  • 10 walców na dograną
  • 9 walców na inwit łącznie
  • 8 na GF otwierającego po odpowiedzi
  • 7 na inwit otwierającego po odpowiedzi
  • 6 walców na na przyjęcie inwitu przez otwierającego
  • 5 walców na otwarcie
  • 4 walce na inwit po otwarciu
  • 3 walce na przyjęcie inwitu przez odpowiadającego
  • 2 walce na odpowiedź
  • 1 walec na niedanie negatu po Wiedeńskim 1BA

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.