Volapuek 1♥/♠

Odpowiedzi

 • 1-1
  • 6-9 pc, bez 3+ i 4+
  • 10-11 pc, 3
 • 1BA(po 1), 6-9 pc, bez 3+
 • 1BA(po 1)
  • 6-9 pc, 4+ bez 3+
  • 10+pc, 4+ możliwe 3+
 • two ower one
  • 1/-2/, 10+pc, 4+/
  • 1-2, 10+pc, 5+
 • nowy kolor ze skokiem GF

z (prawie samym) fitem

 • 2 w kolor OTW: 6-9 pc, 3+fit
  • 2BA : GF, jak masz kolor boczny 5(4)+ to go zgłoś, poszukiwanie źródła lew do szlemika
  • nowy kolor bez przeskoku : inwit kolorem do uzupełnienia
 • 3 w kolor OTW: 10-11 pc, 4+ fit
 • 4 w kolor OTW: układowe, mniej niż 10 punktów honorowych
 • 3BA,12-15 pc: 3-4 fit, układ zrównoważony
 • kolor z podwójnym przeskokiem : 12-15pc, licytowana krótkość, Splinter
 • 2BA: 16+pc, 3+fit (im dłuższy fit tym mniejsza siła)

Blefy w sekwencji 1(1)-2(1)

 1. Jeżeli chcemy uniknąć wistu w określony kolor - mamy w nim np. trzy blotki - dobrym pomysłem jest zainwitowanie końcówki, licytując - oczywiście naturalnie - właśnie ten kolor.
 2. Jeżeli zależy nam na wiście w atu, dobrze jest zgłosić - po drodze do końcówki -słaby kolor, najlepiej singletona. Gdy partner będzie posiadał uzupełnienie - a jest to dość prawdopodobne - zgłosi końcówkę. Jeżeli zastaniemy u wistującego opozycję w kolorze krótkości, zapewne otrzymamy oczekiwany wist w atu.
  Gdy partner po naszej blefowej licytacji nie zgłosi końcówki, sami to zrobimy. Teraz wist jest prawie obojętny, ponieważ partner do naszej silnej ręki ma dobre wartości.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.