Two Over One
 • nowy kolor ekonomicznie : 4+kolor F
 • powtórzenie koloru otwarcia : NF
 • rewers : 4+kolor, GF
 • 2BA : 6+słaby kolor GF
 • 3 w kolor odpowiedzi : fit, GF (14-17PC)
 • nowy kolor ze skokiem :
  • po 1 - 2 : Splinter
  • inne sekwencje : 5-5 GF (14-17PC)
 • 3 w kolor otwarcia : 6+ dobry kolor
 • 3BA : 4fit 522 (18-21PC)
 • nowy kolor z nienaturalnym przeskokiem : Splinter (18-21PC)
 • 4 po 1-2 : minimum, dokładnie fit 3 kartowy nieważne ze nie ma bilansu, tak jest w systemie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.