One Over One
 • 1BA : 12-15 PC bez fitu i czwórki możliwej do zgłoszenia
  • drugi młodszy : forsuje(10+ PC)
 • nowy kolor ekonomicznie : 4+kolor, NF (12-18 PC)
  • 2 w kolor otwarcia : negatywny wybór koloru
 • 2 w kolor otwarcia : 5+kolor, słabe
 • rewers : 4+kolor F (16+ PC)
  • 2 w kolor odpowiedzi : NF
   • powtórzenie koloru rewersu : 5-5, forsuje
   • 4 kolor : pytanie o zatrzymanie
   • przeskok kolorem otwarcia : forsuje
   • przeskok 4. kolorem : cue-bid
  • 2BA : dwuznaczne : albo ręka słaba, albo za silna na 3BA
   • 3 w kolor otwarcia : (-)
   • 3 w kolor rewersu : 5-5 (+)
   • 3 w kolor partnera : fit (+)
   • 3BA : do gry
   • 4. kolor : pytanie o zatrzymanie
  • 3 w kolor otwarcia lub rewersu: fit, GF
  • 3 w kolor odpowiedzi : 6+, GF
 • 2 w kolor odpowiedzi : 4(3)+fit, słabe
 • wielki rewers : 4+kolor, GF
  • każda odzywka różna od 2BA wskazuje 9(8)+PC
  • 2BA : konwencyjne dalsze licytacja jak po rewersie
   • 3 w kolor otwarcia : 6+kolor
 • 2BA : 6+kolor, GF
 • nowy kolor na wysokości trzech : 4+kolor, GF
 • 3 w kolor otwarcia : 6+kolor, inwit
 • 3 w kolor odpowiedzi : 4+fit, inwit
 • 3BA : fit 4+, bez bocznej krótkości, GF
 • nowy kolor z nienaturalnym przeskokiem : splinter
 • 4 w kolor otwarcia(starszy) : 7+kolor układowe
 • 4 w kolor odpowiedzi starszej : 4+fit, miltonaż, układowe

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.