One

Odpowiedzi

Po otw w kolor starszy

Ręka słaba (5-9 pkt)

 1. z fitem 3+ - uzgadniamy kolor partnera bez przeskoku
 2. bez fitu - jeśli możemy zgłaszamy 4+ kolor na wysokości jednego
 3. pozostałe - licytujemy 1BA

Ręka pozytywna (10-11 pkt) - siła wystarczające na inv do końcówki

 1. jeśli możemy - zgłaszamy 4+ kolor na wysokości jednego
 2. z fitem 3+ - licytujemy 3 w kolor otw
 3. bez fitu - licytujemy kolor bez na wysokości dwóch (2C po otw 1P jest z 5+kierów)

Ręka forsująca do końcówki (12-15 pkt)

 1. z fitem zgłaszamy 4 w kolor otw ale tylko wtedy gdy nasza siła wynika z układowej ręki(mniej niż 12 PC)
 2. z fitem (najlepiej 4+) i krótkością bez koloru 5+ licytujemy kolor krótkości z podwójnym przeskokiem (Splinter)
 3. z kawalerią - 3BA
 4. z fitem i układem zrównoważonym - 2BA, ale bez 4P po otw 1C, wtedy 1P
 5. z fitem i kolorem 5(4)+ - kolor bez przeskoku
 6. bez fitu z ręką jednokolorową - trzy w ten kolor
 7. bez fitu z ręką dwukolorową -
  • przy kolorach równych - bliższy, to samo przy trójkolorówce
  • przy kolorach różnej długości - dłuższy

Ręka z aspiracjami szlemikowymi (16+ pkt)

 1. ręka jednokolorowa bez fitu - kolor z przeskokiem
 2. pozostałe - najdłuższy najbliższy kolor, gdy tym kolorem jest kolor otw 2BA (można także spróbować Splintera, ale w przypadku niepowodzenia cała odpowiedzialność spada na ciebie)

Po otw w kolor młodszy

Ręka słaba (5-9 pkt)

 1. z kolorem 4+ starszym - jeden w ten kolor, bez
 2. z fitem 5+ - 3 w kolor otw, bez
 3. z kolorem 4+karowym po otw 1T - 1K, bez
 4. 1BA

Ręka pozytywna (10-11 pkt) - siła wystarczające na inv do końcówki

 1. z kolorem 4+ starszym - jeden w ten kolor, bez
 2. z fitem 5+ - 2 w kolor otw, bez
 3. z kolorem 5+ w drugim młodszym - ten kolor bez przeskoku,bez
 4. 2BA

Ręka forsująca do końcówki (12-15 pkt)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.