Lama

{{

Otwarcia:

1TKCP    5+        14-21
1NT    Skład zrównoważony  (11)12-15(16)
2T    Acol        21+
2K    klasyczne NT    (16)17-18(19)
2CP    Blok na 6      9-13
    W korzystnych  
    założeniach może być z piątki
2NT    Zrównoważony    (19)20-21
3TK    Konstruktywne
3CP     Blok
3NT    Gambling

Ogólne założenia:

1. Otwarcia w kolor na 1 i 2 ręce są od 14 i ładnych 13(12).
Na 3 i 4 ręce otwieramy od 9(8) pkt nawet ze składem zrównoważonym w kolor.
NT nie można naciągać a szczególnie na 3 i 4 ręce bo nie będzie się to kończyć
dobrze...

2. Ze składem 4441otwieramy 1T (1K przy 4441 i ) i jest to jedyny skład przy    
przy którym ta odzywka nie obiecuje 5 kart.

3. Przedział NT zależy od założeń; W korzystnych zmniejsza
się górny i dolny limit o 1.

4. Acolem można( a nawet trzeba) też otworzyć mając
9 lew wygrywających przy 4 lewach defensywnych.

5. Ze składem 55 otwieramy w niższy w sile rewersu
a w wyższy gdy nań nie mamy.

6. Pamiętajmy, że nie wszystko można zapisać liczbami.
Nie tylko ilość jest ważna, ale także jakość.

Odpowiedzi po 1 trefl:          Odpowiedzi od ŁADNYCH 4 ;) 

1KC    4+        4+    Z 44 licytujemy młodszy.
1P    5+            Z 54 lub 55 starszy.
1NT    3334i/4333i      4-7    
2T    fit 4+        8+---->  tzw. 'Odwrócone podniesienie'
2K    6+        10+
2CP    Forsing do końcówki          
1.6+
2.Dwukolorówka co najmniej 55
3.5+ z fitem 4+
2NT    3334i/4333i      8-10
3T    fit 5(4)+      4-7
3KCP    splinter      10+
3NT    3334i/4333i      11-12

1T-1K

1CP    4+        14-15  ----->  Teoretycznie obiecuje 5 trefli
1NT    4414i        14-15    dlatego popieramy z fitem 3
2T    6+        14-15    Jedyna sytuacja z 4 treflami to 
2K    fit 4+ bez S4    14-15    4441 dlatego po 2T popieramy 
2CP    4+        16+    kolor partnera
2NT    przejściowe      19-21
3T    6+ trefli      17-18
3K    fit 4+ bez S4    17-18
3CP    splinter      19-21
3NT    2245i        19-21

1T-1K
1C

1P    4        4+
1NT    3352i        4-7
2T    fit 3        4-7
2K    6+        4-7
2C    fit 4        4-7
2P    4 kolor domyślnie   10+  ---->  Z zatrzymaniem i minimum 
    pyt. o zatrzymanie        licytujemy 3NT, z nadwyżkami 2NT    inwit        8-9    2NT bez trzymania w naturalny
3TKCP  ??            sposób opisujemy rękę.
3NT     kontrakt

1T-1K
1P

1NT     3352i lub 3442i    4-7
2C    4 kolor      10+

1T-1K
1NT

2TKCP  Sign off      4-7
2NT    Inwit bez S4      8-9
3TKCP  ??

1T-1P

1NT    54 trefle + kara/kiery lub trójkolorówka  14-15
2T    6+        14-15
2KC    4+        16-18
2P    fit 3+        14-15

1T - 1P
1NT

2T     Sign off
2K    pasuj lub popraw na 2 kier z kierami
2C

1T-1NT

2TKCP  Sign off      14-15--->  Pamiętajmy, że odpowiadający
2NT    inwit        16-18    ma skład 4333 z 4 pikami/treflami
3T    6+        16-18
3CKP    55        16-18
3NT/4CP  kontrakt

1T-2T

2KCP    4+        14-15
2NT    6+ trefli      14-15
3T    6+        16+
3KCP    4+        16+

1T-2KCP
2NT- pytanie

3T    z fitem
3K    6+ dobry kolor
3CP    55
3NT    6+ słaby kolor

Odpowiedzi po 1K:

1C     Brak S5      4+---->  
1P    5+C        4+    
1NT    5+P        4+    
2T    5+        8+    

1K-1C

1P-    4+        14-15
1NT    4 kiery      14-15
2T    4+        14-15        
2CP    rewers 4+      16+
2NT    przejściowe      19-21
3T    4+        16-18
3K    6+        16-18
3CP    ??

1K-1P

1NT     4 piki, misfit    14-15
2C    fit 3+        14-15
2P    rewers 4+      16+

1K-1P
2K

2C    6        4-7
2P    54        8-9
2NT    inwit        8-9

1K-1C
2T/K

2C    
2P    
2NT    

odpowiedzi po 1C:

1P-    0-4 piki        4+  
1NT    5+S        4+
2TK    5+        8+
2C    fit 3+        3-6(7)
2P    jak po 1 trefl
2NT    fit 3+        10+
3TK
3C    fit 3+        7-9

1C-1P

1NT    4+ piki      14-15
2TK    4+        14-15
2C    6+        14-15
2P    rewers      16+

Odpowiedzi po 1NT:

2T    stayman odwrotny    7+---> Dajemy też z ręką typu  xxx
2KC    transfer 5+      7+   i pasujemy na dowolną    xxx    
2P    transfer na trefle 6+  7+   odpowiedź partnera   xxxxxx  
2NT    5M431      12+           x
3T    transfer 6+      
3KCP    monokolor      12+
3NT    Sign off      12+
4T    inwit 

1NT-2T

2K    brak starszej piątki
2CP    5

1NT-2T
2K

2C    4piki lub brak S4    inwit
2P    4 kiery      inwit
2NT    44 starsze      inwit
3TK    5+    
3NT    44 starsze      forsing

1NT-2T
2K-2C

2P    4 piki        min
2NT    brak 4 pików    min
3TKC    wartości bez 4 pików  max
3P    4 piki        max

1NT-2K

2C     min        12-13
2P    5        14-15    
2NT    fit z 2 honorami    14-15
3TK    5        14-15
3C    fit 4        14-15

1NT-2NT
3T-automat

3KCP    krótkość w licytowanym
    54 na młodszych, w przypadku
    3K 5 trefli i starsza czwórka.

Odpowiedzi po 2T:

2K    negat, brak 3 kontroli
    A- 2 kontrole K- jedna
Wyższe odpowiedzi przyrzekają 3 kontrole
2CP    4+
2NT    brak S4
3TKCP  ??

2T-2K

2CP    4+
2NT    brak S4

Odpowiedzi po 2K:          Z bezwartościową ręką 
                i 5/6 karami najlepiej spasować
2C    4+ piki      0+ xD  
2P    transfer na NT    0+---->  Przygotowanie sign off lub   2NT    transfer na T    0+    forsing do dogranej
3TKC    transfery, inwit    7-8
3P    

2K-2C

2P    3+ piki
2NT    brak 3 pików

2K-2P
2NT-automat

3TK-     transfery
3C 

Odpowiedzi po 2C:

2P    5+ forsuje na jedno   10+  
    okrążenie
2NT    Pytanie o siłę    10+
3TK    5+        10+
3C    blok
3P/4TK  splinter      15+
4C    blok

2C-2P

2NT    fit 3+        11-13
3TK    wartości      11-13
3C     minimum      9-10
3P    fit 3+        9-10

2C-2NT

3TKP    wartości      11-13
3C     minimum      9-10

Odpowiedzi po 2NT:

3T    jak po 1NT
3KC    transfer
3P    54 na młodych
3NT    kontrakt

Licytacja po interwencji:

1TK-1CP-?                Dobre jest ustalenie, że 
                  forsuje tylko kontra 
Kontra    kontra sputnik, przyrzeka   7+  i kolor przeciwnika.
      4 karty w 2 starym      Reszta odzywek jest 
1NT      zatrzymanie        7-9  nieforsująca lub inwitująca.
podniesienie    

1NT - x - ?

xx    ucieczka z ręką    --->  O co chodzi? Otóż przy naszej (bardzo)
    jednokolorową      słabej ręce nie chcemy grać 1NT   
pas    wieloznaczny      z kontrą dlatego próbujemy znaleźć   
Poniższe odzywki to 'pasuj lub popraw'  jakiś kolor do gry. Pas forsuje do xx a xx
2T    44 trefle+   starszy    do 2T            
2K    44 kara +  piki

1NT - x - pas - xx 
2T - pas - 

pas    trefle
2KCP do pasa

1NT - x - pas - pas
xx  - pas - ?

pas    chcemy grać :) 
2T    44 trefle+kara    sign off
2K    44 kara+ kiery    sign off
2CP/3TK  5+         inwit
2NT            forsing

1NT - 2CP - ?  
Wejścia na wysokości 2 nieforsujące
na wysokości 3 bez przeskoku inwitujące
z przeskokiem forsujące
kontra  karna  
2NT Lebensohl    --->    Nie wiedzieć czemu konwencja wymyślona               przez Boehma nazwana innym nazwiskiem ;) 
3 w kolor otwarcia     miltonaż na 3NT bez drugiej starszej czwórki i trzymania.
3NT        miltonaż na 3NT z trzymaniem bez drugiej starszej czwórki. 

Lebensohl to albo przygotowanie sign off albo silna ręka z S4 i stoperem
Otwierający licytuje automat 3T

1NT - 2P - 2NT - pas 
3T - pas - ?

pas /3KC  kontrakt
3P  4+ kiery brak stopera
3NT  4+ kiery stoper

Po wejściu I broniącego sztuczną odzywką dwukolorową określającą dokładnie przynajmniej 1 z kolorów dwukolorówki:
kontra jest karna, jeśli wejście wskazuje właśnie ten kolor; w przeciwnym wypadku oznacza możliwość kontrowania przynajmniej jednego z kolorów wejścia 
wejścia kolorem na wysokości dwóch są naturalne i słabe 
wejścia kolorem na wysokości trzech są forsujące do końcówki przy braku zatrzymań w kolorach WSKAZANYCH przez wejście 
kolor wskazany przez wejście - fity 4+/4+ w kolorach nie wskazanych przez wejście, odzywka w kolor wyższy jest forsingiem do końcówki, w kolor niższy nie forsuje - ja osobiście używam opcji BLIŻSZY i DALSZY 
3BA - do pasa, wskazanie zatrzymań 
2BA - Lebensohl
Po automacie 3 licytujemy: 
pas - słaba ręka z 6+ treflami 
3 w kolor niższy od koloru wejścia, nie wskazany przez to wejście - do pasa 
3 w kolor wyższy od koloru wejścia, nie wskazany przez to wejście - forsing do końcówki, wskazanie zatrzymań 
3 w kolor wskazany przez wejście - pytanie o zatrzymanie

Licytacja w obronie

1TCKP - ? 

one over one  kolor 5 kartowy  5-15--->  Przy minimum obiecuje ładny 
two over one  ??          kolor
kontra    wywoławcza  12+--->  obiecuje po 3 karty w pozostałych
1NT      zatrzymanie    15-17--
      skład zrównoważony
2 w kolor otwarcia    55 na starych  po partii 12+
Tak zwana dwukolorówka Michaelsa    My przed oni po 0-7    
              Obie przed 7-15

2NT    55 na młodych      Przedziały jak wyżej

1T - x - ?

kolor na wysokości jednego   5(4)      5-7
rekontra        bez piątki    8+
2T          fit 4+      
2KC          transfer forsing z 5+ lub słabe na 6+  

Transferu można nie przyjąć tylko przy maksimum otwarcia 

1CP - x - ?

2/3/4CP     Czysty blok szczególnie przed partią
1/2/3NT    bilansowe podniesienie do 2/3/4 w kolor otwarcia
2TK      transfer

Po otwarciu na 3 i 4 ręce gramy takim czymś jak Drury, ale zmodyfikowanym przeze mnie :D

1K - 1C 

1P  Skład niezrównoważony    9-12(13)
1NT  Skład zrównoważony    9-11(12)

Wyższe odpowiedzi:
W naturalny sposób sprzedają charakter ręki.
Obiecują normalną siłę otwarcia.
Pokazują skład niezrównoważony (bo nie otworzyliśmy NT)

1CP - 1NT

}}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.