1BA

1BA : 15-18PC zrównoważony, możliwa dowolna 5, młodsza 6, 5-4, ale nie 5-4 na starych

 • 2 : Stayman
  • 2 : bez starszej czwórki
   • 2 : 4-4 na starszych
   • 2 : inwit 5 4
   • 2BA : inwit
   • 3#green|♣##/ : 5+kolor GF
   • 3/ : GF 5+kolor 4 w drugim starszym
  • 2 : 4 możliwe 4
   • 2 : inwit 4
   • 2BA : forsujące
  • 2 : 4 wyklucza 4
   • 2BA : inwit
   • 3 : silne uzgodnienie
 • 2/ : transfer na /
  • przyjęcie transferu : prawie automat
   • 2 po transferze na : 5 4, F
   • 2BA : inwit na 5
   • nowy kolor na wysokości : 4+kolor GF
   • 3 w kolor transferowany : inwit na 6+
   • 3BA : modelowo 5332
   • nowy kolor z przeskokiem : Autosplinter
  • 2BA : 2 w 3 starszych figur (+)
  • nowy kolor bez przeskoku : 4+ 4+ fit (+)
  • 3 w kolor partnera : 4+fit (-)
 • 2 : transfer na
  • 2BA : fit i max do gry
  • nowy kolor bez przeskoku : krótkość
  • 3BA : SO
  • 3 : minimum do gry treflowej
  • nowy kolor bez przeskoku : krótkość
  • 3BA : inwit szlemikowy
 • 2BA : inwit bez starszego 4+ i młodszego 6+
 • 3 : transfer na , słaby; dalej 3 automat
  • nowy kolor bez przeskoku : krótkość
  • 3BA : inwit szlemikowy
 • 4 : Gerber
 • 3 : inwit, 6+kar
 • 4/ : texas

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.