Symmetric Relay

Symmetric Relay (SR) to schemat licytacji relayowej opracowany przez Australijczyka Paula Marstona i oryginalnie zastosowany w systemie licytacyjnym MOSCITO, obecnie jest on używany w wielu innych systemach. Można go stosować w dowolnym systemie silnotreflowym po otwarciu 1♣, a także po wielu otwarciach naturalnych.

SR dzieli wszystkie możliwe układy na 3 podstawowe kategorie:

  1. ręce jednokolorowe,
  2. ręce dwukolorowe, jeden longer 5+ kart, drugi longer dokładnie 4 karty,
  3. duże ręce dwukolorowe, oba longery 5+ kart.

Aby pokazać typ 3., odpowiadający na relaye pokazuje najpierw jeden longer, następnie drugi, a po kolejnym relayu odzywka 2♠ pokazuje układ przynajmniej 5-5, po relayu 2BA odpowiedzi są następujące:

3♣ Krótkość w niższym z nielicytowanych kolorów
3 Układ 6-5-1-1 (singletony w obu nielicytowanych kolorach)
3 Układ 5-5-2-1, singleton w wyższym z nielicytowanych kolorów
3♠ Układ 5-5-3-0, renons w wyższym z nielicytowanych kolorów
3BA Układ Układ 6-5-2-0, renons w wyższym z nielicytowanych kolorów

Po odpowiedzi 3♣, 3jest kolejnym relayem z odpowiedziami jak odzywki od 3jak powyżej.

W powyższym schemacie widać już charakterystyczną cechę SR, dany układ ręki zawsze pokazuje się tą samą odzywką (np. 3pokazuje zawsze 5-5-2-1) niezależnie od tego jakie odpowiadający na relay ma kolory. W danym schemacie (jak powyżej) odpowiedzi są ułożone symetrycznie wokół centralnej odpowiedzi - najniższa odzywka pokazuje krótkość w najniższym nielicytowanym kolorze, druga odzywka pokazuje "równe" krótkości w nielicytowanych kolorach, a wyższe odzywki pokazują krótkość w wyższym z nielicytowanych kolorów.

Typ 2. pokazuje się bardzo podobnie, po zidentyfikowaniu dwóch longerów i następnym relayu:

2BA Krótkość w niższym z nielicytowanych kolorów
3♣ Układ 5-4-2-2 lub 7-4-1-1 (równe długości w nielicytowanych kolorach)
3 Układ 5-4-3-1, krótkość w wyższym z nielicytowanych kolorów
3 Układ 6-4-2-1, krótkość w wyższym z nielicytowanych kolorów
3♠ Układ 6-4-3-0, krótkość w wyższym z nielicytowanych kolorów
3BA Układ 7-4-2-0. krótkość w wyższym z nielicytowanych kolorów

Po odpowiedzi 2BA, 3♣ jest relayem na który odpowiedzi są identyczne jak bezpośrednie odzywki od krótkość w wyższym z nielicytowanych kolorów wzwyż.

Typ 3. jest pokazywany według podobnego schematu, po pokazaniu pierwszego longera i kolejnym relayu:

2♠ Krótkość w najniższym z nielicytowanych kolorów (lub 6-3-2-2, 3 karty w najwyższym nielicytowanym kolorze)
2BA Krótkość w środkowym z nielicytowanych kolorów
3♣ 7-2-2-2 lub 6-3-2-2 (trzy karty w najniższym lub środkowym z nielicytowanych kolorów)
3 Układ 5-3-3-2, krótkość w najwyższym z nielicytowanych kolorów
3 Układ 6-3-3-1, krótkość w najwyższym z nielicytowanych kolorów
3♠ Układ 7-3-3-0, krótkość w najwyższym z nielicytowanych kolorów
3BA Układ 7-3-2-1, krótkość w najwyższym z nielicytowanych kolorów

Po odpowiedzi 2♠ and relayu 2BA, 3♣ pokazuje 6-3-2-2 i 3 karty w najwyższym nielicytowanym kolorze, a inne odpowiedzi pokazują taki układ jak bezpośrednie odpowiedzi. Po 2BA i relayu 3♣, odpowiedzi 3i wyższe mają takie samo znaczenie jak bezpośrednie odpowiedzi.

Jeszcze jedną sztuczką którą należy znać grając SR to tzw. "reverser". Z układem 5+4 (schemat 2.) jeżeli kolor czterokartowy jest młodszy od koloru pięciokartowego, należy powiedzieć 2po pokazaniu obu kolorów, na przykład:

1♣ 1♠ (4+ piki)
1BA (Relay) 2♣ (4+ trefle)
2(Relay) 2 5+ trefli 4 piki
2♠ 5+ 5+
2BA 5+ pików 4 trefle, krótkość karo
3♣ Dokładnie 5=2=2=4
3+ 5+ pików 4 trefle i krótkość kier

Powyższa sekwencja to tylko przykład pokazujący użycia "reversera", większość graczy korzystających z SR po silnym treflu gra odwróconymi odpowiedziami - zalicytowanie kierów pokazuje piki, pików - kiery, trefli - kara, a kar - trefle. Ma to za zadanie ukrycie ręki zadającej relaye. Grając takimi odpowiedziami, pełny schemat odpowiedzi po 1♣ wygląda następująco:

1 4+ piki, możliwe 4+ kiery, możliwy dłuższy kolor młodszy, lub trójkolorówka z krótkością w kolorze młodszym
1♠ 4+ kiery, bez czterech pików, możliwy dłuższy kolor młodszy
2♣ 5+ kar, układ jednokolorowy (lub trójkolorówka z krótkością w kolorze starszym)
2 5+ trefli, układ jednokolorowy
2 "Reverser", 5+ trefli 4 kara
2♠ Schemat 3., 5+ kar 5+ trefli
2BA Schemat 2., 5+ kar 4 trefle i krótkość kier
3♣ Schemat 2., 2=2=5=4
3+ Schemat 2., 5+ kar 4 trefle i krótkość pik

Po odpowiedziach 1 do 2, następna odzywka ro oczywiście relay:
1♣ 1 4+ piki
1♠(Relay) 1BA 4+ kiery (po relayu 2♣, 2to trójkolorówka)
2♣ 4+ kara (po relayu 2, 2to "reverser" 5+ kar i 4 piki)
2 5+ pików i 4+ trefle
2 "Reverser", 5+ trefli i 4 piki
2♠+ Schemat 1., jednokolorówka pikowa
1♣ 1♠ 4+ kiery bez czterech pików
1BA(Relay) 2♣ 4+ kara (po relayu 2, 2to "reverser" 5+ kar i 4 kiery)
2 5+ kierów i 4+ trefle
2 "Reverser", 5+ trefli i 4 kiery
2♠+ Schemat 1., jednokolorówka kierowa

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.