Sygnał krakowski

'''Sygnał krakowski''' (ang. "McKenny signals" - określenie popularne w Anglii, "Lavinthal discards" - amerykańska nazwa, "suit preference discards" - raczej uniwersalne określenie) to ustalenie wistowe,będące odmianą Lavinthala według którego przy zrzutce nie do koloru (najczęściej pierwszej), zrzucamy kartę z koloru bezwartościowego, a jej wysokość sugeruje wartości w jednym z pozostałych dwóch kolorów - wysoka karta - w starszym, niska - w młodszym. Na przykład, jeżeli na kiera dorzucimy wysokie karo sugeruje to wartości pikowe, małe karo pokazywałoby wartości w treflach.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.