SEF

SEF akronim "systeme d'enchere française" brydżowy system licytacyjny opracowany i popularny we Francji, francuski odpowiednik systemu SAYC.

Otwarcia w kolory młodsze to "lepszy młodszy", w kolory starsze z piątek, silne 1BA, 2♣ to ręka zrównoważona w sile 22-23PH lub silne dwa na dowolnym kolorze, a 2 to sztuczny forsing do końcówki. 2 w kolor starszy to klasyczne słabe dwa, a 2BA to 21-22PH.

Większość sekwencji jest naturalna, jedną z nielicznych sztuczności jest zastosowanie konwencji lebensohl po rewersie otwierającego na poziomie dwóch (na przykład 1♣ - 1♠ - 2 - 2BA!).

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.