Stub
Stubs
Zalążki artykułów

Najdawniej utworzony

Inwit

Skrót INV z ang. zaproszenie
Odzywka mająca na celu zachęcenie partnera do wyższej licytacji. Rozróżniamy dwa rodzaje INV

  • do końcówki( licytacja, po której partner ma zalicytować dograną, jeśli posiada nieujawnione dotychczas nadwyżki)
  • do szlemika(licytacja, po której partner ma zalicytować szlemika, jeśli posiada nieujawnione dotychczas nadwyżki)

Konwencja Szwajcarska

Po otwarciach 1/ odpowiedzi 4/ to Konwencja Szwajcarska i oznaczają odpowiednio

  • 4 = 4432 z fitem 4+, o sile 12-15PC przy 2 z 4 A i przynajmniej jedną starszą figurą w kolorze otwarcia (może to być wspomniany as)
  • 4 = to samo, ale z trzema asami

Kontra

Kontra - jedna z odzywek w brydżu. W podstawowym, naturalnym znaczeniu kontra oznacza, że gracz kontrujący uważa, że przeciwnicy nie zrealizują ich kontraktu.

Psychologia

Psychologia czy zagrania psychologiczne są niezmiernie ważnym elementem brydża.

Bluff

W brydżu celowe zalicytowanie odzywki niezgodne z jej normalnym znaczeniem w celu wprowadzenia w błąd przeciwników. Efektem ubocznym jest wprowadzenie w błąd również partnera.

Konwencja

Konwencja licytacyjna – umowa między partnerami, na mocy której nadają oni określonym odzywkom znaczenie sztuczne, odbiegające od naturalnego. Wszelkie tego typu ustalenia muszą być jawne dla przeciwników. Zazwyczaj sztuczne odzywki się alertuje, chyba że prawo brydżowe lub przepisy federacji krajowej stanowią inaczej (jest tak zazwyczaj w przypadku konwencji bardzo popularnych np. odzywki 2♣ Stayman).

Renons

Renons (dawniej szkart, szykan lub mizerka)
Brak karty w danym kolorze.
Fałszywy renons
Dołożenie karty w innym kolorze pomimo posiadania karty w kolorze wyjścia. Zagranie to jest niedozwolone.
Zasada priorytetu renonsu
Pokazanie renonsu jest wskazane zawsze, kiedy tylko jest możliwe zalicytowanie jego koloru nie wyklucza zatrzymania w kolorach po drodze pominiętych

Forsing

F - Forsing
Odzywka na którą nie wolno spasować.

Pas

Rezygnacja z dalszej licytacji lub gry

Semipreferencja kolorów starszych

Semipreferencja kolorów starszych, półpreferencja kolorów starszych - ustalenie licytacyjne, polegające na tym, że po otwarciu partnera 1 w kolor, z siłą odpowiedzi zapewniającą bilans na końcówkę i z układem 5+-4 (młodszy-starszy) licytujemy kolor młodszy a z siłą półpozytywną kolor starszy.

Preferencja kolorów starszych

Ustalenie licytacyjne, polegające na tym, że po otwarciu partnera 1 w kolor, z siłą odpowiedzi co najmniej półpozytywnej, z układem czwórka starsza i dłuższy kolor młodszy, odpowiada się 1 w kolor starszy bez względu na posiadaną siłę.

Ręka

Karty otrzymane przez gracza w rozdaniu (13 kart dla każdego gracza), lecz R. oznacza również karty trzymane przez gracza podczas gry, nie położone jeszcze na stole. Ręce (oraz gracze) oznaczeni są jako N, E, S, W co oznacza North (Północ), East (Wschód), South (Południe), West (Zachód)

Sekwens

Sekwensy pełne
AKD KDW DW10
Sekwensy wiązane
AKW KD10 DW9
Sekwensy dwukartowe
AK KD DW W10 109
Sekwensy wewnętrzne
ADW A109 AW10 K109 KW10 D109

Wpadka

Wzięcie mniejszej liczby lew niż zadeklarowana w licytacji.

Broniący

Przeciwnicy ROZGRYWAJĄCEGO. Para, która próbuje powstrzymać ich od ugrania zalicytowanego kontraktu. W brydżu zawsze gra dwóch obrońców przeciw Rozgrywającemu i DZIADKOWI.
LHO
Z ang. Left Hand Opponent - przeciwnik po lewej stronie rozgrywającego (dawniej wychodzący, zadający, na ręku// lub przeciwnik czołowy
RHO
Z ang. Right Hand Opponent, przeciwnik po prawej stronie rozgrywającego (dawniej przeciwnik flankowy)

Zagranie

Zagranie to rozpoczęcie lewy lub dołożenie do niej karty;

Talia

52 karty - wszystkie są używane do gry w brydża. Podzielone są na cztery kolory, w każdym z nich znajduje się 13kart - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, W, D, K, A.

Przymus

Przymus to doprowadzenie przez rozgrywającego do takiej sytuacji, w której przynajmniej jeden z obrońców, posiadający zatrzymania w co najmniej dwóch kolorach, jest zmuszony do pozbycia się jednego z nich, a rozgrywający może wykorzystać wyrobioną w ten sposób lewę lub lewy.

Manewry Obrońców

Programy

strona 1 z 212następna »

Najdawniej modyfikowane

Preferencja kolorów starszych

Ustalenie licytacyjne, polegające na tym, że po otwarciu partnera 1 w kolor, z siłą odpowiedzi co najmniej półpozytywnej, z układem czwórka starsza i dłuższy kolor młodszy, odpowiada się 1 w kolor starszy bez względu na posiadaną siłę.

Semipreferencja kolorów starszych

Semipreferencja kolorów starszych, półpreferencja kolorów starszych - ustalenie licytacyjne, polegające na tym, że po otwarciu partnera 1 w kolor, z siłą odpowiedzi zapewniającą bilans na końcówkę i z układem 5+-4 (młodszy-starszy) licytujemy kolor młodszy a z siłą półpozytywną kolor starszy.

Bluff

W brydżu celowe zalicytowanie odzywki niezgodne z jej normalnym znaczeniem w celu wprowadzenia w błąd przeciwników. Efektem ubocznym jest wprowadzenie w błąd również partnera.

Talia

52 karty - wszystkie są używane do gry w brydża. Podzielone są na cztery kolory, w każdym z nich znajduje się 13kart - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, W, D, K, A.

Figura

Figura
w talii kart "francuskich" ogólna nazwa dla kart:
król K
dama D
(jeździec)
walet W

Do figur zalicza się też na ogół obecnie asa (jedynkę) mimo że as pierwotnie zaliczał się do blotek.

Zagranie

Zagranie to rozpoczęcie lewy lub dołożenie do niej karty;

Ręka

Karty otrzymane przez gracza w rozdaniu (13 kart dla każdego gracza), lecz R. oznacza również karty trzymane przez gracza podczas gry, nie położone jeszcze na stole. Ręce (oraz gracze) oznaczeni są jako N, E, S, W co oznacza North (Północ), East (Wschód), South (Południe), West (Zachód)

Pas

Rezygnacja z dalszej licytacji lub gry

Broniący

Przeciwnicy ROZGRYWAJĄCEGO. Para, która próbuje powstrzymać ich od ugrania zalicytowanego kontraktu. W brydżu zawsze gra dwóch obrońców przeciw Rozgrywającemu i DZIADKOWI.
LHO
Z ang. Left Hand Opponent - przeciwnik po lewej stronie rozgrywającego (dawniej wychodzący, zadający, na ręku// lub przeciwnik czołowy
RHO
Z ang. Right Hand Opponent, przeciwnik po prawej stronie rozgrywającego (dawniej przeciwnik flankowy)

Transfer

Transfer jest konwencja brydżową. W podstawowej wersji tej konwencji, zalicytowanie odzywki ma znaczenie takie jakie miała by naturalna odzywka bezpośrednio wyższa od zalicytowanej

Kontra

Kontra - jedna z odzywek w brydżu. W podstawowym, naturalnym znaczeniu kontra oznacza, że gracz kontrujący uważa, że przeciwnicy nie zrealizują ich kontraktu.

Psychologia

Psychologia czy zagrania psychologiczne są niezmiernie ważnym elementem brydża.

Manewry Obrońców

Sekwens

Sekwensy pełne
AKD KDW DW10
Sekwensy wiązane
AKW KD10 DW9
Sekwensy dwukartowe
AK KD DW W10 109
Sekwensy wewnętrzne
ADW A109 AW10 K109 KW10 D109

Brydz Sportowy

Brydż sportowy, zwany inaczej brydżem porównawczym jest odmianą gry w brydża wykorzystującą elementy współzawodnictwa.
W zawodach uczestnicy rozgrywają kolejne rozdania według określonych zasad, w ten sposób, aby każde rozdanie było rozegrane przez jak największą liczbę graczy. Regulamin jest określony w taki sposób, aby dane rozdanie nie było "używane" więcej niż jeden raz przez daną parę. Im więcej osób (par) bierze udział w turnieju, tym mniejszy jest wpływ przypadku na uzyskany wynik. Losowość zostaje wyeliminowana poprzez porównanie swojego wyniku (w każdym rozdaniu) z wynikiem innych par, grających tymi samymi kartami (na tej samej linii), sprawia to, że ważne jest co zawodnicy zrobią ze swoimi kartami, a nie jakie karty dostali.

Inwit

Skrót INV z ang. zaproszenie
Odzywka mająca na celu zachęcenie partnera do wyższej licytacji. Rozróżniamy dwa rodzaje INV

  • do końcówki( licytacja, po której partner ma zalicytować dograną, jeśli posiada nieujawnione dotychczas nadwyżki)
  • do szlemika(licytacja, po której partner ma zalicytować szlemika, jeśli posiada nieujawnione dotychczas nadwyżki)

Forsing

F - Forsing
Odzywka na którą nie wolno spasować.

Wpadka

Wzięcie mniejszej liczby lew niż zadeklarowana w licytacji.

Przymus

Przymus to doprowadzenie przez rozgrywającego do takiej sytuacji, w której przynajmniej jeden z obrońców, posiadający zatrzymania w co najmniej dwóch kolorach, jest zmuszony do pozbycia się jednego z nich, a rozgrywający może wykorzystać wyrobioną w ten sposób lewę lub lewy.

Programy

strona 1 z 212następna »
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.