Def

Def krótkie definicje

Najdawniej utworzony

Otwarcie brydżowe
Pierwsza odzywka w licytacji. Otwarciem nazywamy również pierwszą odzywkę różną od pasa, o ile żaden z poprzedzających pasów nie był odzywką sztuczną. Otwarcie po dwóch pasach nazywa się otwarciem trzecioręcznym, a otwarcie po trzech pasach nazywa się otwarciem czwartoręcznym.
Lepszy Młodszy
Lepszy młodszy (ang. "better minor") to nazwa stylu gry popularnego w wielu naturalnych systemach licytacyjnych w których otwiera się z piątek w kolorach starszych. Bez starszej piątki, według zasad lepszego młodszego z układem 3-2 w kolorach młodszych otwiera się dłuższym kolorem - z trzech kart (w większości polskich systemów jak Nasz System czy wspolny-jezyk z takimi rękami otwiera się zawsze 1♣). Z układami 3-3 i 4-4 w kolorach młodszych zazwyczaj otwiera się 1♣. Znane systemy lepszy młodszy to między innymi: SAYC, SEF, 2/1.
Rebid
Druga odzywka. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przez rebid rozumie się drugą odzywkę otwierającego.
Alert
Zwrócenie uwagi przeciwników na odzywkę mającą inne znaczenie niż spodziewana. W grze bez zasłon robi to partner osoby dającej odzywkę, w grze z zasłonami obaj zawodnicy (niezależnie od siebie, nie widzą się oni nawzajem). Możliwe jest także alertowanie za pomocą puknięcia w stolik albo pokazania specjalnej tabliczki. Według obowiązującego w Polsce prawa PZBS, odzywki na poziomie 4 i wyższym nie wymagają alertowania, z wyjątkiem konwencyjnych otwarć kolorowych (np. namyats). W grze z zasłonami alertuje się na każdej wysokości.
Bez Atu
Odzywka oznaczająca chęć gry bez koloru atutowego. Jest to specjalna opcja licytacyjna, podczas której licytujacy gracz wybiera grę w której żaden kolor nie będzie atutem (Czyli starszeństwo kolorów jest naturalne). Dla przykładu 4BA oznacza deklarację wzięcia 10 lew (6+4), przy braku atutów. W hierarchii licytacyjnej jest to najwyższa odzywka pod względem starszeństwa (czyli po 4BA nie można już zadeklarować 4 z jakimkolwiek kolorem. Należy licytować odzywkę wyższą o 1, czyli na przykład 5K).
Długość
Długość
Liczba kart w danym kolorze. Długość może oznaczać całkowitą liczbę kart lub też liczbę kart danego koloru posiadaną przez gracza.
Dwukolorówka
Ręka, zawierająca dwa longery (ręka dwukolorowa). W praktyce o dwukolorówce mówi się przy układzie co najmniej 5-4; tak samo mówi się o konwencjach licytacyjnych, za pomocą których wskazywane są ręce dwukolorowe
Dziadek
Partner rozgrywającego, osoba ta kładzie po wiście karty na stół i od tego czasu są one rozgrywane przez partnera dziadka. Dziadek nie ma prawa komentowania gry ani sugerowania zagrań partnerowi. Dziadek według prawa brydżowego może jednak starać się zapobiec popełnieniu nieprawidłowości przez rozgrywającego (np. fałszywy renons).
Fit
Uzupełnienie w kolorze licytowanym partnera. Najczęściej przez fit rozumie się kolor takiej długości, że suma kart licytującego i partnera w tym kolorze wynosi minimum osiem.
Forta
Karta, pozostająca po zgraniu starszych kart danego koloru, która zagrana, weźmie lewę.
Książka
Wzięcie przez przeciwników (obrońców) takiej liczby lew, że oddanie kolejnej lewy oznaczałoby wpadkę.
Nadróbka
Każda lewa wzięta powyżej ilości deklarowanej w licytacji. Za każdą taką lewę gracze otrzymują dodatkowe punkty (nad kreską). Ilość tych punktów zależy od tego, co zostało zalicytowane, czy miała miejsce KONTRA, lub REKONTRA - dokładne zasady punktacji znajdują się w rozdziale PRZEBIEG GRY.
Negat
Odzywka, niejednokrotnie sztuczna, wskazująca najsłabszą rękę, mieszczącą się w ramach dotychczasowej licytacji; stosowana najczęściej na pozycji sforsowanej.
The ListPages module does not work recursively.
Prawo 2 i 3
Opracowana przez Culbertsona reguła, określająca wysokość otwarć zaporowych; według niej, otwierając na wysokości trzech lub czterech, posiadamy taka rękę, że bez pomocy partnera, przy przeciętnych układach, wpadniemy po partii nie więcej niż bez dwóch, a przed partią bez trzech.
Przebitka
Zabicie karty przeciwnika, kartą koloru atutowego, dozwolone tylko w przypadku braku karty w kolorze wyjścia.
Przepuszczenie
Podłożenie niższej karty do lewy w sytuacji posiadania wyższej, potencjalnie biorącej karty.
Przeskok
Zgłoszenie w licytacji odzywki o co najmniej poziom wyżej niż dozwolony w licytacji w danym momencie (np. przeskokiem jest 1 trefl - 2 kier, gdyż licytujący mógłby równie dobrze zgłosić 1 kier). Przeskok ma na celu przekazanie informacji o długim kolorze, posiadanych punktach lub też ma znaczenie sztuczne (podwójny przeskok jest najczęściej Splinterem i uzgadnia licytowany kolor).
Redukcja Lew
Oddanie lewy, bądź lew, mające na celu umożliwienie przeprowadzenia rozgrywki na przymus, do czego niezbędne jest posiadanie do wzięcia o jednej lewy mniej niż ilość kart w ręce.
Zasada Ograniczonego Wyboru
Reguła, mówiąca, że wykonanie określonego zagrania przez obrońcę sugeruje, że nie miał on do wyboru równie korzystnego zagrania alternatywnego.
Rewers
Odzywka nieekonomiczna, dana w drugim okrążeniu licytacji w sytuacji, gdy licytujący wcześniej zgłosił kolor, przekraczająca kolor wcześniej zgłoszony na najniższym szczeblu, na jakim można go jeszcze powtórzyć.
strona 1 z 3123następna »

Najdawniej modyfikowane

Rekontra
Deklaracja, która ma miejsce tylko i wyłącznie po KONTRZE. Jeśli gracze ugrają kontrakt z rekontrą, otrzymają za niego o wiele więcej punktów. Najprościej rzecz biorąc rekontra jest formą uświadomienia przeciwnikom, że ich kontra była nieodpowiednia.
Brydż kontraktowy
Najpopularniejsza znana forma brydża, która wywodzi się z brydża licytowanego. W latach trzydziestych obie te formy zawzięcie rywalizowały ze sobą - zwyciężył oczywiście brydż kontraktowy, którego popularność nie słabnie do dzisiaj. Autorstwo tego systemu przypisuje się HAROLDOWI VANDERBILTOWI, który zebrał wszystkie najważniejsze zasady i przedstawił je liczbowo. W 1932 stały się one standardem międzynarodowym i w stanie niezmiennym obowiazują po dziś dzień.
Sec
Określenie oznaczające brak blotek w danym kolorze przy parze (bądź, rzadko używane, trzech) określonych kart, np. AK sec to as z królem bez blotki, DW10 sec - trzy karty w kolorze - dama, walet i dziesiątka.
Przepuszczenie
Podłożenie niższej karty do lewy w sytuacji posiadania wyższej, potencjalnie biorącej karty.
Crocodile Coup
Crocodile coup to manewr obrony polegający na zagraniu wysokiej karty w celu uniemożliwienia wzięcia tej lewy przez partnera. Manewr ten wykonywany jest najczęściej przez obrońcę na drugim ręku.
Prawo 2 i 3
Opracowana przez Culbertsona reguła, określająca wysokość otwarć zaporowych; według niej, otwierając na wysokości trzech lub czterech, posiadamy taka rękę, że bez pomocy partnera, przy przeciętnych układach, wpadniemy po partii nie więcej niż bez dwóch, a przed partią bez trzech.
Nadróbka
Każda lewa wzięta powyżej ilości deklarowanej w licytacji. Za każdą taką lewę gracze otrzymują dodatkowe punkty (nad kreską). Ilość tych punktów zależy od tego, co zostało zalicytowane, czy miała miejsce KONTRA, lub REKONTRA - dokładne zasady punktacji znajdują się w rozdziale PRZEBIEG GRY.
Alert
Zwrócenie uwagi przeciwników na odzywkę mającą inne znaczenie niż spodziewana. W grze bez zasłon robi to partner osoby dającej odzywkę, w grze z zasłonami obaj zawodnicy (niezależnie od siebie, nie widzą się oni nawzajem). Możliwe jest także alertowanie za pomocą puknięcia w stolik albo pokazania specjalnej tabliczki. Według obowiązującego w Polsce prawa PZBS, odzywki na poziomie 4 i wyższym nie wymagają alertowania, z wyjątkiem konwencyjnych otwarć kolorowych (np. namyats). W grze z zasłonami alertuje się na każdej wysokości.
Forta
Karta, pozostająca po zgraniu starszych kart danego koloru, która zagrana, weźmie lewę.
Bez Atu
Odzywka oznaczająca chęć gry bez koloru atutowego. Jest to specjalna opcja licytacyjna, podczas której licytujacy gracz wybiera grę w której żaden kolor nie będzie atutem (Czyli starszeństwo kolorów jest naturalne). Dla przykładu 4BA oznacza deklarację wzięcia 10 lew (6+4), przy braku atutów. W hierarchii licytacyjnej jest to najwyższa odzywka pod względem starszeństwa (czyli po 4BA nie można już zadeklarować 4 z jakimkolwiek kolorem. Należy licytować odzywkę wyższą o 1, czyli na przykład 5K).
Nadbitka
dołożenie do lewy wyższego atuta niż ten, którym przebił przeciwnik
Redukcja Lew
Oddanie lewy, bądź lew, mające na celu umożliwienie przeprowadzenia rozgrywki na przymus, do czego niezbędne jest posiadanie do wzięcia o jednej lewy mniej niż ilość kart w ręce.
Dojście
karta w ręku partnera, która może wziąć lewę, a przez to umożliwić zagranie z jego ręki
Rewers
Odzywka nieekonomiczna, dana w drugim okrążeniu licytacji w sytuacji, gdy licytujący wcześniej zgłosił kolor, przekraczająca kolor wcześniej zgłoszony na najniższym szczeblu, na jakim można go jeszcze powtórzyć.
Kawaleria
Najbardziej zrównoważony układ, 3-3-3-4 z dowolną czwórką.
Rozkład
Sposób dystrybucji kart danego koloru na ręce.

Rodzaje układów

Sign Off
Odzywka nieforsująca, informująca partnera o braku jakichkolwiek nadwyżek, brak chęci dalszego podtrzymywania licytacji.
Stół
Karty dziadka leżące na stole.
Wejsc Do Licytacji
Dać odzywkę różną od pasa, gdy licytację otworzył jeden z przeciwników. Wejście do licytacji rozpoczyna naszą licytację w obronie i zmienia licytacje jednostronną na dwustronną
Honor
: Honor : to w brydżu każda karta starsza od dziewiątki (karty od dwójki do dziewiątki są nazywane blotkami), tzn. wszystkie figury oraz dziesiątki. Honory to (hierarchicznie):
A as
K król
D dama
W walet
10 dyska
9 nefka
strona 1 z 3123następna »
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.