S.A.C.C.

Wczesna forma brydża, stworzona w Indiach, opublikowana po raz pierwszy w „The Times of India". System ten nigdy nie był popularny poza terytorium Indii, jednakże niektóre jego elementy zostały wykorzystane w tworzeniu brydża kontraktowego. Przykładem jest tu chociażby zasada w myśl której para zwycięża tylko wtedy, gdy zdobędzie wcześniej zadeklarowaną ilość lew.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.