Robur

Odpowiedzi po 1

2BA transfer na trefle

 • sign-off na
 • INV z fitem i longerem
 • INV z fitem i signlem
 • GF, specyficzne ręce z
 • konwencja szwajcarska

Po przyjęciu transferu

 • pas : sign-of na
 • 3 : inwit z fitem i krótkością
 • 3 : inwit z fitem V na
 • 3BA : pełne z signlem V lub bez signla
 • 4 : konwencja szwajcarska
 • 3 /4 : pełne z signlem /
 • 4 : miltonaż, bez cue-biu bokiem

3 transfer na

Po przyjęciu transferu

 • pas : sign-of na
 • 3 : inwit z fitem na
 • 3BA : pełne z signlem lub bez signla
 • 4 : konwencja szwajcarska
 • 3 /4 : pełne z signlem /
 • 4 : miltonaż, bez cue-biu bokiem

Odpowiedzi po 1

2BA transfer na trefle

 • sign-off na
 • INV z fitem i longerem
 • INV z fitem i signlem /
 • GF, specyficzne ręce z
 • konwencja szwajcarska

Po przyjęciu transferu

 • pas : sign-of na
 • 3/ : inwit z fitem i krótkością /
 • 3 : inwit z fitem na
 • 3BA : pełne z signlem lub bez signla
 • 4 : konwencja szwajcarska
 • 4/ : pełne z signlem /
 • 4 : miltonaż, bez cue-biu bokiem

3 transfer na kara

 • sign-off na
 • INV z fitem i longerem
 • INV z fitem i signlem
 • GF, specyficzne ręce z
 • konwencja szwajcarska

Po przyjęciu transferu

 • pas : sign-of na
 • 3 : inwit z fitem i krótkością
 • 3 : inwit z fitem na
 • 3BA : pełne z signlem lub bez signla
 • 4 : konwencja szwajcarska
 • 4/ : pełne z signlem /
 • 4 : miltonaż, bez cue-biu bokiem

3 transfer na kiery

 • sign-off na
 • INV z fitem i longerem
 • GF, specyficzne ręce z

Po przyjęciu transferu

 • pas : sign-of na
 • 3 : inwit z fitem na
 • 3BA : pełne z signlem lub bez signla
 • 4M : pełne z signlem mł
 • 4 : pełne kiery(7+), najwyżej dama bokiem
 • 4 : miltonaż, bez cue-biu bokiem

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.