Relay

Relay w terminologii brydżowej oznacza sztuczną odzywkę, która jest forsująca i prosi partnera o ujawnienie czegoś więcej o jego ręce niż do tej pory przekazał. Prostym przykładem relaya jest Stayman.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.