Reguły, zasady i prawa

Podział oparty na podziale Szuriga

  • Reguły to zbiór założeń, które definiują samą grę w brydża
  • Zasady gry odnoszą się do ogólnie przyjętych metod postępowania graczy. Szurig rozróżniał:
    • Zasady z nowoczesnej teorii brydża
    • Zasady stereotypowe zwane też prawami
  • Przepisy są daleko idącymi rozszerzeniami reguł. Zajmują się one przede wszystkim, wykroczeniami i określają karę, jaką ponosi strona wykraczająca

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.