Re Open

Re-open (z ang. pozycja wznawiająca) - pozycja licytacyjna w brydżu towarzyskim i sportowym powstała po uprzednio zgłoszonych dwóch kolejnych pasach; spasowanie na r.-o. oznacza zakończenie licytacji (chyba że jeszcze nikt nie otworzył). Licytacja na tej pozycji przebiega wg innych zasad niż zwykle. Oto najprostszy i zalecany sposób postępowania po najczęstszym otwarciu (naturalnym lub quasi - naturalnym) jedno w kolor

 • Kontra - wywoławcza lub objaśniająca (17+ PH), wywoławcza mocno sugeruje krótkość w kolorze otwarcia, ponadto należy skontrować z każdą ręką, z którą podejrzewamy partnera o trapping-pasa
 • 1 w kolor - naturalne, 5+ kart w kolorze, zalecane jest wznawiać już z siłą 7 PH, zwłaszcza w turnieju na maksy
 • 1BA - 11-14 PH, układ zrównoważony, nie jest wymagane zatrzymanie w kolorze otwarcia
 • 2 w kolor bez przeskoku - naturalne,5+ kart, w miarę solidny kolor
 • 2 w kolor z przeskokiem - konstruktywne (12-15PC), zalecany sześciokart
 • 2BA 15-18 PC, układ zrównoważony z zatrzymaniem w kolorze otwarcia
 • 2 w kolor otwarcia - dwukolorówka Michaelsa, 5+ 5+ (nie dotyczy wejścia 2 po otwarciu 1 (WJ/NS))
 • 3BA - odzywka typu gambling, oparta na długim kolorze roboczym (zwykle młodszym) z zatrzymaniem lub półzatrzymaniem w kolorze otwarcia, sign-off bez aspiracji szlemikowych

Po 1BA

 • Po otwarciu przeciwnika 1/
  • 2 : Stayman
  • 2/ : transfery /
  • 2 : zrównoważony, co najmniej inwit bez zatrzymania w kolorze przeciwnika
  • 2BA : zrównoważony z zatrzymaniem, inwit
 • Po otwarciu przeciwnika 1/
  • 2 : Stayman
  • 2/ : transfery /, transfer na kolor przeciwnika jest pytaniem o zatrzymanie
  • 2 : zrównoważony, co najmniej inwit z co najmniej półzatrzymaniem
  • 2BA : zrównoważony z zatrzymaniem, inwit

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.