Przepisy

Przepisy gry [w brydża] są daleko idącymi rozszerzeniami reguł gry. Zajmują się one przede wszystkim, wykroczeniami popełnianymi w stosunku do reguł gry i określają karę, jaką ponosi strona wykraczająca

Przepisy są zwane także Prawem Brydżowym (Nie mylić z prawami brydżowymi)

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.