1♥-2♣♦ Przemienne Kolory

Wprowadzenie

W sekwencji
1 2
?

odzywki 2 i 3 mają zamienione znaczenie

  • 2 - nadwyżkowe 4+trefle
  • 3 - nadwyżkowe 4piki

Sztuczka ta jest przydatna ponieważ karta z treflami wymaga dłuższego opisu.

Sekwencja 1 - 2; 3

1 2
3 ?
  • 3//BA - naturalne
  • 3 - 4-kolor
  • 4// - cue-bid uzgadniający piki

Rozszerzenie

Ponieważ w Polsce ODP 2 jest sztuczna konwencje tą można rozszerzyć także na sekwencje
1 2
?
  • 2 - nadwyżkowe 4+trefle
  • 3 - nadwyżkowe 4piki

Sekwencja 1 - 2; 3

1 2
3 ?
  • 3 - sztuczne 5+
  • 3/BA - natutalne
  • 3 - 4-kolor
  • 4// - cue-bid

Kolejne rozszerzenie

W sekwencji
1 1
?

odzywki 2 i 3 mają zamienione znaczenie

  • 2 - GF 4+trefle
  • 3 - GF 4piki

Sztuczka ta jest przydatna ponieważ karta z treflami wymaga dłuższego opisu.

Sekwencja 1 - 1; 3

1 1
3 ?
  • 3//BA - naturalne
  • 3 - 4-kolor
  • 4// - cue-bid uzgadniający piki

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.