Precision Club

System licytacyjny Precision Club został opracowany w latach sześćdziesiątych przez C. C. Wei. System jest oparty na "silnym treflu", gdzie odzywka 1 jest sztuczna i oznacza dowolny silny układ. Precision Club przeżywał swój złoty okres w latach 70-tych, kiedy dzięki niemu zwyciężały trzy wielkie reprezentacje: USA, Włochy i Chiny. System przez kolejne dekady przeszedł wiele modyfikacji - szczególne zmiany padły dla następujących otwarć: 1, 1BA, 2 i 2BA.

Dlaczego warto grać systemem Precision Club?

 • ułatwia komunikację z partnerem - system został tak zaprojektowany, aby odzywki w sposób precyzyjny opisywały układ i siłę ręki licytującego,
 • pomaga zmniejszyć wszelkie niejasności i problemy w licytacji, które można zauważyć grając innymi popularnymi systemami, jak np. SAYC, SEF, itd.
 • system ze względu na swą prostotę konstrukcji jest łatwy do opanowania - po krótkim okresie nauki nawet początkujący gracz dobrze radzi sobie w licytacji.

Problemem systemu stanowi odzywka 1, która nie jest odporna na agresywne wejścia przeciwników. Poniżej opisany tutaj aparat licytacyjny jest uproszczoną wersją tego systemu.

Zestaw otwarć

Odzywka Siła Układ kart Uwagi
1 16+ PC dowolny sztuczne, nielimitowane
1 11-15 PC 2+ przygotowawcze
1 11-15 PC 5+ -
1 11-15 PC 5+ -
1BA 13-15 PC zrównoważony bez starszej piątki
2 11-15 PC 6+ lub 5+ i 4+/ dobry kolor treflowy
2 11-15 PC 4414/4405/4305/3405 3 kolory, krótkość
2 6-10 PC dobre 6 słabe dwa
2 6-10 PC dobre 6 słabe dwa
2BA 22-23 PC zrównoważony bez starszej piątki
3 w kolor - licytowane 7+ blokujące
3BA - solidne 7+/ Gambling

Otwarcie 1

Otwarcie 1 oznacza układ dowolny z siłą od 16 PC z wyłączeniem układu zrównoważonego z siłą 22-23 PC.
Odpowiedzi pozytywne są forsujące do dogranej, z kolei odzywka 1 forsuje na jedno okrążenie:

 • odzywka 1 jest sztuczna i oznacza negat w sile 0-7 PC na układzie dowolnym,
 • odpowiedzi pozytywne kolorowe - 1/1/2/2 - licytowana piątka w sile od 8 PC,
 • odpowiedzi pozytywne bezatutowe - 1BA z 8-10 PC, 2BA z 11-13 lub 16+ PC oraz 3BA z 14-15 PC,
 • odpowiedzi pozytywne trójkolorowe - 2/2/3/3 - licytowana krótkość na układzie 4441 w sile od 8 PC,
 • odpowiedzi konstruktywne - 3/3 - licytowany niezły kolor siedmiokartowy w sile 4-7 PC, nic z boku.

Dalsza licytacja po odpowiedzi 1

Otwierający ze składem bezatutowym licytuje:

 • 1BA - 16-18 PC:
  • 2 (Stayman) - pytanie o starsze czwórki,
  • 2 (Transfer na ) - siła dowolna; 5+,
  • 2 (Transfer na ) - siła dowolna; 5+,
  • 2 (Transfer na /) - siła dowolna; 6+/,
  • 2BA/3/3 - naturalne; inwitujące.
 • 2BA - 19-21 PC:
  • 3 (Stayman) - pytanie o starsze czwórki,
  • 3 (Transfer na ) - siła dowolna; 5+,
  • 3 (Transfer na ) - siła dowolna; 5+,
  • 3 (Minor Suit Stayman) - 4+ i 4+.
 • 3BA - 24-26 PC:
  • 4 (Gerber) - pytanie o asy,
  • 4/4 (Teksasy) - 6+/.

Otwierający bez składu bezatutowego licytuje:

 • 1/1/2/2 - 16-21 PC; 4+/4+/5+/5+ [NF]:
  • pas - 0-1 PC lub 2-4 PC bez fitu 3-kartowego,
  • poparcie bez przeskoku - 2-4 PC; fit 3+-kartowy [NF],
  • poparcie z przeskokiem - 5-7 PC; fit 4+-kartowy [INV],
  • nowy kolor - 5-7 PC; licytowana czwórka/piątka [INV].
 • 2/2/3/3 - 22+ PC; 4+/4+/5+/5+ [GF]:
  • bez atu bez przeskoku - 0-3 PC; bez fitu 3-kartowego,
  • poparcie bez przeskoku - 0-3 PC; fit 3+-kartowy,
  • poparcie z przeskokiem - 4-7 PC; fit 3+-kartowy,
  • nowy kolor - 4-7 PC; licytowana dobra czwórka.

Dalsza licytacja po odpowiedzi pozytywnej bezatutowej

Rebidy po odpowiedzi 1BA:

 • 2 (Stayman) - pytanie o starsze czwórki [F1],
 • 2/2/2 - licytowana co najmniej piątka [F1],
 • 2BA/4BA - inwit do 3BA / szlemika [INV],
 • 3/3/3/3 - "gramy w mój kolor" (AAB),
 • 3BA - dół siły i bez własnego koloru, do gry,
 • 4 (Gerber) - pytanie o asy [F1].

Rebidy po odpowiedzi 2BA:

 • 3 (Modified Stayman) - pytanie o układ [F1]:
  • 3 - 11-13 PC; układ 2344 lub 3244,
  • 3 - 11-13 PC; układ z 4 (możliwe 4),
  • 3 - 11-13 PC; układ z 4 (wyklucza 4),
  • 3BA - 11-13 PC; układ 3343 lub 3334,
  • 4 - 16+ PC; układ z 4 (możliwe 4),
  • 4 - 16+ PC; układ z 4 (wyklucza 4),
  • 4 - 16+ PC; układ z 4 (możliwe 4),
  • 4 - 16+ PC; układ z 4 (wyklucza 4).
 • 3/3/3 - licytowana co najmniej piątka [F1],
 • 3BA - dół siły i bez własnego koloru, do gry,
 • 4 (Gerber) - pytanie o asy [F1],
 • 4BA - inwit do szlemika [INV].

Rebidy po odpowiedzi 3BA:

 • 4 (Modified Stayman) - pytanie [F1]:
  • 4 - układ 2344 lub 3244,
  • 4 - układ z 4 (możliwe 4),
  • 4 - układ z 4 (wyklucza 4),
  • 4BA - układ 3343 lub 3334.

Dalsza licytacja po odpowiedzi pozytywnej kolorowej

 • rebid w nowy kolor bez uzgodnionego koloru - naturalne,
 • rebid w nowy kolor po relay'u TAB - kolejny relay: CAB,
 • rebid w kolor własny z przeskokiem - ustawia atut (AAB),
 • uzgodnienie koloru bez przeskoku - siła 16-18 PC (TAB):
 • uzgodnienie koloru z przeskokiem - siła 19-21 PC (dalej nat.),
 • zalicytowanie koloru do gry - brak zachęty do gry premiowej,
 • odzywka w bez atu bez przeskoku - bez własnego koloru i fitu:
  • rebid w [!] - dokładnie 8 PC bez bocznej czwórki,
  • nowy kolor bez przeskoku - licytowana czwórka,
  • powtórzenie koloru odpowiedzi - licytowana szóstka,
  • rebid w bez atu - 9+ PC; możliwy układ z 4.
 • 3BA - układ równy w sile 16-18 PC bez starszej czwórki.

Licytacja relayowa

AAB (Ace-Asking Bid) - pytanie o figurę (AKD) w licytowanym kolorze i liczbę asów z boku:

 • odzywka w bez atu bez przeskoku - brak figury w kolorze, bez asów z boku,
 • podniesienie koloru bez przeskoku - figura w kolorze, bez asów z boku,
 • odzywka w inny kolor bez przeskoku - brak figury w kolorze, licytowany as,
 • odzywka w inny kolor z przeskokiem - figura w kolorze, licytowany as,
 • odzywka w bez atu z przeskokiem - brak figury w kolorze, 2+ asy z boku,
 • podniesienie koloru z przeskokiem - figura w kolorze, 2+ asy z boku.

CAB (Control-Asking Bid) - pytanie o liczbę kontroli w licytowanym kolorze:

 • I stopień - brak kontroli,
 • II stopień - kontrola III rzędu: dubleton lub Qxx,
 • III stopień - kontrola II rzędu: singleton lub Kxx,
 • IV stopień - kontrola I rzędu: renons lub Axx,
 • V stopień - kontrola I i II rzędu: AK lub AQ.

TAB (Trump-Asking Bid) - pytanie o liczbę figur (AKD) i jakość koloru partnera:

 • I stopień - bez figur i kolor co najmniej pięciokartowy,
 • II stopień - 1 figura i kolor dokładnie pięciokartowy,
 • III stopień - 2 figury i kolor dokładnie pięciokartowy,
 • IV stopień - 1 figura i kolor co najmniej sześciokartowy,
 • V stopień - 2 figury i kolor co najmniej sześciokartowy,
 • VI stopień - 3 figury i kolor co najmniej pięciokartowy.

Licytacja po interwencji na otwarcie 1

Przeciwnik wchodzi do licytacji kontrą:

 • pas - 0-4 PC; układ dowolny [NF],
 • rekontra - 8+ PC; układ dowolny [NF],
 • 1 [!] - 5-7 PC; dowolny układ 4441 [F1],
 • 1/1/2/2 - 5-7 PC; licytowana piątka [INV],
 • 1BA - 5-7 PC; układ równy bez piątki [INV],
 • 2BA - 11-13 PC; układ równy bez piątki [GF],
 • pozostałe odzywki jak w licytacji jednostronnej.

Przeciwnik wchodzi do licytacji kolorem lub bez atu:

 • pas - 0-4 PC; układ dowolny [NF],
 • kontra - 5-7 PC; układ dowolny [F1],
 • nowy kolor bez przeskoku - 8+ PC; licytowana piątka [GF],
 • kolor z przeskokiem - 8+ PC; licytowana krótkość (układ 4441) [GF],
 • kolor przeciwnika [!] - 8+ PC; układ równy bez zatrzymania [GF],
 • bez atu bez przeskoku - 8+ PC; układ równy z zatrzymaniem [GF].

Otwarcie 1

Otwarcie 1 z reguły oznacza układ zawierający 4+ z siłą 11-15 PC.
Niekiedy otwarcie te posiada charakter "przygotowawczy", włączając do niego wszystkie układy rąk
niemieszczące się w pozostałych odzywkach. Przykładem może być układ KQ73 AK105 94 862.

W dalszej licytacji otwierający może powtórzyć kolor przy posiadaniu co najmniej 6 w układzie.
Wyjątek stanowi sekwencja 1-2-2, gdzie odzywka 2 obiecuje co najmniej 5.

Odpowiedzi na otwarcie 1 są następujące:

 • 1/1 - 8+ PC; licytowana czwórka [F1],
 • 1BA - 8-10 PC; bez 4+ i 4+ [NF],
 • 2 - 11+ PC; 5+ bez 4+/ [F1];
  • 2 - 11-15 PC; 5+ [F1],
  • 2/2 - 11-15 PC; 4+/ [F1],
  • 2BA - 11-13 PC; układ 4441 [INV],
  • 3 - 14-15 PC; fit 3+ [GF],
  • 3 - 14-15 PC; 6+ [GF],
  • 3/3 - 14-15 PC; Splinter [GF],
  • 3BA - 14-15 PC; układ 4441; do gry.
 • 2 - 11+ PC; fit 4+ bez 4+/ [F1]:
  • 2/2 - 11-15 PC; 4+/ [F1],
  • 2BA - 11-13 PC; stopery bez 4+/ [INV],
  • 3 - 11-15 PC; 4+ bez 4+/ [F1],
  • 3 - 11-13 PC; fit 4+ bez 4+/ [INV],
  • 3/3 - 14-15 PC; Splinter [GF],
  • 3BA - 14-15 PC; stopery bez 4+/.
 • 2/2/3 - licytowany dobry kolor [GF],
 • 2BA - 11-12 PC; układ równy [INV],
 • 3 - 5-10 PC; fit 5+; blokujące [SO],
 • 3BA - 13-15 PC; układ równy; do gry.

Licytacja po interwencji na otwarcie 1

Przeciwnik wchodzi do licytacji kontrą:

 • rekontra - 11+ PC; układ dowolny [NF],
 • 2 - 8-11 PC; licytowana piątka [NF],
 • nowy kolor z przeskokiem - licytowany longer [SO],
 • pozostałe odzywki jak w licytacji jednostronnej.

Przeciwnik wchodzi do licytacji odzywką 1/1:

 • kontra (negatywna) - 8+ PC [F1],
 • 1 po 1 - 8+ PC; licytowana piątka [F1],
 • 2 po 1 - 11+ PC; licytowana piątka [F1]
 • nowy kolor z przeskokiem - licytowany longer [SO],
 • odzywka w kolor przeciwnika - 11+ PC; fit 5+ [F1],
 • pozostałe odzywki jak w licytacji jednostronnej.

Otwarcie 1/1

Otwarcie 1/1 oznacza układ zawierający licytowaną piątkę z siłą 11-15 PC.

Odpowiedzi na otwarcie 1 są następujące:

 • 1 - 8+ PC; licytowana czwórka [F1],
 • 1BA - 8+ PC; odzywka wyczekująca [F1]:
  • 2 - 11-15 PC; 3+ [NF],
  • 2 - 11-15 PC; 3+ [NF],
  • 2 - 11-13 PC; 6+ [NF],
  • 2 - 14-15 PC; 4+ [F1],
  • 3 - 14-15 PC; 5+ [INV],
  • 3 - 14-15 PC; 5+ [INV],
  • 3 - 14-15 PC; 6+ [INV].
 • 2/2 - 11+ PC; licytowana piątka [F1]:
  • 2 po 2 - 11-15 PC; 4+ [F1],
  • 2 - odzywka wyczekująca [F1],
  • 2 - 14-15 PC; 5+ i 4+ [GF],
  • 2BA - 14-15 PC; układ równy z 5 [GF],
  • kolor partnera - 14-15 PC; fit 3+ [GF],
  • 3 po 2 - 14-15 PC; 4+ [GF],
  • 3 - 14-15 PC; 6+ [GF].
 • 2 - 8-10 PC; fit 3+ [NF],
 • 2/3/3 - licytowana szóstka [GF],
 • 2BA [!] - 11-12 PC; fit 3+ [INV],
 • 3 - 0-7 PC; fit 4+; blokujące [SO],
 • 3/4/4 - 13+ PC; Splinter [GF],
 • 3BA - 13-15 PC; układ równy; do gry.

Analogicznie postępujemy w przypadku otwarcia 1.

Licytacja po interwencji na otwarcie 1

Przeciwnik wchodzi do licytacji kontrą:

 • rekontra - 11+ PC; układ dowolny [NF],
 • 1BA/2BA - układ równy, bez fitu i 4 [NF],
 • 2/2 - 8-11 PC; licytowana piątka [NF],
 • nowy kolor z przeskokiem - licytowany longer [SO],
 • pozostałe odzywki jak w licytacji jednostronnej.

Przeciwnik wchodzi do licytacji kolorem:

 • kontra jest negatywna do 2, karna wyżej,
 • nowy kolor bez przeskoku - 11+ PC; dobra piątka [F1],
 • nowy kolor z przeskokiem - licytowany longer [SO],
 • odzywka w bez atu - układ równy, bez fitu i 4 [NF],
 • odzywka w kolor przeciwnika - 11+ PC; fit 3+ [F1],
 • pozostałe odzywki jak w licytacji jednostronnej.

Analogicznie postępujemy w przypadku otwarcia 1.

Otwarcie 1BA

Otwarcie 1BA oznacza układ zrównoważony z siłą 13-15 PC.

Odpowiedzi na otwarcie 1BA są następujące:

 • 2 (Stayman) - 8+ PC; pytanie:
  • 2 - brak starszej czwórki,
  • 2 - 4 (możliwe posiadanie 4),
  • 2 - 4 (wyklucza posiadanie 4).
 • 2 (Transfer na ) - siła dowolna; 5+,
 • 2 (Transfer na ) - siła dowolna; 5+,
 • 2 (Transfer na /) - siła dowolna; 6+/,
 • 2BA - 8+ PC; naturalny inwit [INV],
 • 3/3 - 8+ PC; licytowana szóstka [INV].

Otwarcie 2

Otwarcie 2 oznacza układ z 6+ lub 5+ i starszą czwórką z siłą 11-15 PC.
Układy 4405/3405/4305 ze słabym kolorem treflowym należy otwierać odzywką 2.

Odpowiedzi na otwarcie 2 są następujące:

 • 2 (Relay) - 11+ PC; pytanie o układ [F1]:
  • 2/2 - 11-13 PC; licytowana czwórka [F1],
  • 2BA - 11-13 PC; 6+ i dwa stopery [INV]:
   • 3 (Relay) - pytanie o stopery [F1]:
    • 3 - stoper w oraz w ,
    • 3 - stoper w oraz w ,
    • 3BA - stoper w oraz w .
  • 3 - 11-13 PC; 6+ i jeden stoper [INV]:
   • 3 (Relay) - pytanie o stoper [F1].
  • 3 - 11-15 PC; 6+ i 5+ bez 4+/ [GF],
  • 3/3 - 14-15 PC; licytowana czwórka [GF],
  • 3BA - 14-15 PC; solidne 6+; do gry.
 • 2/2 - 8-11 PC; licytowana piątka [NF],
 • 2BA - 11-12 PC; układ równy bez 4+/ [INV],
 • 3 - 9-11 PC; fit 3+ bez własnego koloru [INV],
 • 3/3/3 - 13+ PC; licytowany dobry kolor [GF],
 • 4 - 0-8 PC; fit 3+; blokujące [SO].

Licytacja po interwencji na otwarcie 2

Przeciwnik wchodzi do licytacji kontrą:

 • licytujemy tak, jakby kontry nie było.

Przeciwnik wchodzi do licytacji kolorem:

 • kontra jest negatywna do 2, karna wyżej,
 • odzywka 2BA jest naturalna i inwitująca do dogranej,
 • nowy kolor na wysokości 3 jest naturalny i forsujący.

Otwarcie 2

Otwarcie 2 wskazuje układ trójkolorowy z krótkością w kolorze i siłą 11-15 PC.

Odpowiedzi na otwarcie 2 są następujące:

 • 2 - siła dowolna; fit 3+ [SO],
 • 2 - siła dowolna; fit 3+ [SO],
 • 2BA (Relay) - 11+ PC; pytanie o układ [F1]:
  • 3 - 11-13 PC; układ z 5 [INV],
  • 3 - 11-15 PC; układ 4414 [F1],
  • 3 - 14-15 PC; układ 3415 [GF],
  • 3 - 14-15 PC; układ 4315 [GF],
  • 3BA - 14-15 PC; układ 4405.
 • 3 - siła dowolna; fit 3+ [SO],
 • 3 - 11-12 PC; 6+ [INV do 3BA],
 • 3/3 - fit 4+/; blokujące [SO].

Licytacja po interwencji na otwarcie 2

Przeciwnik wchodzi do licytacji kontrą:

 • pas - silna ręka; długi kolor karowy,
 • rekontra - "licytuj swój dłuższy kolor starszy",
 • pozostałe odzywki jak w licytacji jednostronnej.

Przeciwnik wchodzi do licytacji kolorem:

 • kontra (karna) - chęć kontrowania przeciwników,
 • pozostałe odzywki jak w licytacji jednostronnej.

Otwarcie 2/2

Otwarcie 2/2 to klasyczne słabe dwa wskazujące licytowaną szóstkę z siłą 6-10 PC:

 • odpowiedzi kolorowe są naturalne i forsujące na jedno okrążenie,
 • podniesienie koloru jest blokujące i przyrzeka fit w kolorze otwierającego,
 • odzywka 2BA jest sztuczna i pyta o krótkość w układzie otwierającego.

Otwarcie 2BA

Otwarcie 2BA wskazuje układ zrównoważony z siłą 22-23 PC.
Odpowiedzi na te otwarcie są takie same jak po sekwencji 1-1-2BA.

Otwarcie 3BA

Hazardowe otwarcie 3BA wskazuje układ z solidnym kolorem młodszym conajmniej siedmiokartowym.

Odpowiedzi na otwarcie 3BA są następujące:

 • pas - wybór kontraktu,
 • 4/5/6 - "pasuj z treflami, popraw z karami",
 • 4 (Relay) - pytanie o układ; forsujące do dogranej:
  • 4/4 - licytowana krótkość,
  • 4BA - krótkość w innym kolorze młodszym,
  • 5/5 - licytowana siódemka bez krótkości.

Licytacja w obronie

Obrona po otwarciu kolorowym:

 • kontra - wywoławcza (od 11 PC) lub karna (od 16 PC),
 • kolorowe bez przeskoku - 11-15 PC; licytowana piątka,
 • kolorowe z przeskokiem - licytowany długi longer; blokujące,
 • kolor przeciwnika (cuebid Michaelsa) - układ 5+-5+ (nielicytowane kolory, jeden starszy),
 • 1BA - 16-18 PC; układ zrównoważony (odpowiedzi takie same jak po otwarciu 1BA),
 • 2BA (Unusual 2NT) - układ 5+-5+ (dwa najniższe nielicytowane kolory).

Obrona po otwarciu 1BA (Cappelletti):

 • kontra - 16-18 PC; układ równy,
 • 2 - dowolny kolor 6+,
 • 2 - układ z 5+ i 5+,
 • 2 - układ z 5+ i 5+/,
 • 2 - układ z 5+ i 5+/,
 • 2BA - układ z 5+ i 5+.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.