Palazzo Mosche

Otwarcia

Otwarcia w sile 12-21PC

 • układem zrównoważonym
  • 12-15PC lub 18-21
   1. otwieramy w kolor piątki
   2. przy braku piątki w dłuższy młodszy
   3. przy młodszych równych
    • 4-4 = 1
    • 3-3 = 1
  • 15-18 PC => 1BA, możliwe układy z 6mł lub 4st i 5mł
  • 21-23 PC => 2BA, uwagi do układu jak wyżej
 • trójkolorówką
  • z 4 => 1
  • z singlem => 1
 • 5+4 : zawsze w kolor piątki
 • 5-5
  1. przy sile wielkiego rewersu w młodszy kolor, później jeśli to możliwe dwukrotnie licytujemy starszy
  2. w pozostałych przypadkach w starszy
 • 5-6
  1. w sile co najmniej małego rewersu w dłuższy
  2. w pozostałych w starszy

otwarcia w sile 22+PC

Otwieramy 2T, odpowiedzi i dalsza licytacja

Odpowiedzi po jedno w kolor

 • 2 w kolor otwarcia : 6-9pc, fit (słabe)
 • 3 w kolor otwarcia : 10-11pc, fit ( inwit)
 • 4 w kolor starszy kolor otwarcia : 12-15pc
 • one-over-one (jedno w kolor) : 6+ pc, 4+ kolor
 • 1BA: 6-9pc, bez fitu, bez koloru możliwego do zgłoszenia na poziomie jednego
 • two-over-one (nowy kolor bez przeskoku na wysokości dwóch) : 10+pc, 4+ kolor
 • nowy kolor z pojedynczym przeskokiem : 12+pc, 5+ kolor
 • 2BA : 16 + zrównoważony, bez możliwości licytacji koloru na wysokości jednego

Rebidy

 • Rebid : powtórna odzywki gracza

Rebidy otwierającego po one-over-one

 • 2 w kolor odpowiedzi: NF, 12-15pc, brak innej możliwej licytacji
 • 3 w kolor odpowiedzi: INV, 16-17pc, 6+ monokolor (6+kolor bez bocznego 4+)
 • 4 w starszy kolor odpowiedzi: do gry, 18+pc 4+
 • 2 w kolor otwarcia : NF, 12-15pc, brak innej możliwej licytacji
 • 3 w kolor otwarcia : INV, 16-17pc, 6+ monokolor (6+kolor bez bocznego 4+)
 • 4 w starszy kolor otwarcia : do gry, 18-21pc 7+
 • 1BA : NF, 12-15pc,zrównoważony, bez koloru możliwego do zgłoszenia na wysokości jednego
 • 2BA : GF, 18-21pc, zrównoważony lub monokolor
 • nowy kolor ekonomicznie (poniżej 2 w kolor otwarcia) : NF,12-17pc, 4+kolor
 • [mały] rewers (nowy kolor pomiędzy 2 w kolor otwarcia i 2 w kolor odpowiedzi) :F, 16+pc, 4+kolor
 • wielki rewers (nowy kolor z pojedynczym przeskokiem na wysokości dwóch) : GF,18+pc, 4+ kolor
 • nowy kolor z przeskokiem na wysokości trzech : GF, 18+pc, 4+kolor

Rebidy otwierającego po two-over-one

 • 2 w kolor otwarcia : F, 12-15pc, brak innej możliwej licytacji
 • 3 w kolor otwarcia : GF, 16+ pc, 6+ monokolor (6+kolor bez bocznego 4+)
 • 3 w kolor odpowiedzi : GF, 16+ pc, fit
 • 2BA : GF, 16+pc, zrównoważony lub słaby monokolor
 • nowy kolor ekonomicznie (poniżej 2 w kolor otwarcia) : F, 12+pc, 4+kolor
 • [mały] rewers (nowy kolor pomiędzy 2 w kolor otwarcia i 2 w kolor odpowiedzi) : GF, 16+pc, 4+kolor
 • nowy kolor z przeskokiem na wysokości trzech : GF, 14-17pc, 5+kolor

Dalsze konwencje

4. kolor

ma znaczenie odwrotne, pyta o zatrzymanie do BA w tym kolorze

Otwarcie 1BA

 • 2 pytanie o starsze czwórki
  • 2 : brak
  • 2 : 4, nie wyklucza 4
  • 2# : 4 wyklucza 4
 • 2/ : transfer na /, 5+/
 • 3/
 • 4 : gerber
 • 4/ : texas na /

Otwarcie 2BA

 • 3 pytanie o starsze czwórki
  • 3 : brak
  • 3 : 4, nie wyklucza 4
  • 3# : 4 wyklucza 4
 • 3/ : transfer na /, 5+/
 • 4 : gerber
 • 4/ : texas na /

Otwarcie 2

 • 2 : negat, brak trzech kontroli
  • 2/ : 5+/ lub 4/ 5+ młodszy
  • 2BA
  • 3/, 5+/ bez 4+ starszej
 • 2/ : 5+/ lub 4/ 5+ młodszy
 • 2BA
  • 3 Baron pytanie o 4
   • odpowiedzi: naturalne, po kolej kolory 4+
  • reszta: 5+ naturalnie
 • 3/, 5+/ bez 4+ starszej

Wejścia

Po otwarciu jedno w kolor

 • kontra:
  • wywoławcza, 12+pc, 3+ w starszych, 2+ w młodszych, krótkość w kolorze przeciwnika, bez możliwości innej licytacji. Później pasujemy lub podnosimy kolor partnera
  • objaśniająca, 18+pc, w zasadzie dowolny, raczej bez dwukolorówki 5-5. Później licytujemy nowy kolor, kolor przeciwnika lub BA.
 • 1BA : 15-18pc, zrównoważony z zatrzymaniem
 • jedno w kolor : 8-17pc, 5+ kolor z co najmniej jedną figurą
  • nowy kolor bez przeskoku - naturalne, NF
  • kolor z przeskokiem : kolor z fitem
 • dwa w kolor bez przeskoku : 12-17pc, 6+ kolor z co najmniej jedną figurą
  • nowy kolor bez przeskoku - naturalne, NF
  • kolor z przeskokiem : kolor z fitem
 • 2 w kolor przeciwnika (młodszy) : 12+pc, 5+5+starsze
 • 2 w kolor przeciwnika (starszy) : 12+pc, 5+ drugi starszy 5+ młodszy
 • 2BA : 12+pc, 5+5+, młodsze

Wist Kombajn

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.