Osw

OSW (akronim "odzywka szlemowo-wywoławcza", ang. "asking bid") – brydżowa konwencja licytacyjna opracowana przez Eliego Culbertsona, stanowiła część stworzonego przez niego systemu licytacyjnego.

Według klasycznych ustaleń pytaniami OSW były odzywkami na poziomie czterech lub wyższym po wcześniejszym bezpośrednim lub domyślnym uzgodnieniu koloru do gry, według innych ustaleń odzywki OSW mogły też być zalicytowane na poziomie trzech uzgadniając kolor partnera w sposób domyślny. Klasycznym przykładem OSW jest licytacja:
1♠ – 3♠
4
gdzie ostatnia odzywka jest pytaniem OSW po ustaleniu pików jako koloru atutowego, przykładem w którym kolor partnera jest ustalony w sposób domyślny może być sekwencja:
1♠ – 2♣
4
lub:
1♠ – 4♣
czy nawet według niektórych ustaleń:
1♠ – 3

Odpowiedzi na pierwsze pytanie OSW są następujące:

  • powrót na kolor uzgodniony na najniższej wysokości pokazuje brak zatrzymania I lub II klasy w kolorze OSW,
  • przeskok w kolorze atutowym pokazuje asa atu i zatrzymanie II klasy w kolorze OSW,
  • podniesienie koloru OSW pokazuje asa w tym kolorze i brak innych asów,
  • nowy kolor na najniższej wysokości pokazuje asa w licytowanym kolorze i zatrzymanie II klasy w kolorze OSW,
  • BA na najniższej wysokości obiecuje zatrzymanie II klasy w kolorze OSW i dwa asy,
  • BA z przeskokiem pokazuje zatrzymanie II klasy w kolorze OSW i trzy asy.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.