1♣-1♥♠;2♦ Naturalna odwrotka

Odwrotka konwencja, stanowiąca część Wspólnego Języka, polegająca na tym, że po otwarciu 1T i odpowiedzi 1C/P, rebid otwierającego 2Kwskazuje silną (od 18 PC) kartę z co najmniej trzema kartami w kolorze odpowiedzi, forsuje do końcówki i jest pytaniem o siłę i ilość kart w kolorze odpowiedzi.

Naturalna odwrotka jest konwencją brydżową, częścią systemu licytacyjnego Mondlingvo. Po otwarciu 1♣ i odpowiedzi 1 lub 1♠, rebid 2 otwierającego jest odwrotką i pokazuje 20+PC oraz 5+ lub 4+fit w kolorze partnera forsując do końcówki, pytając równocześnie odpowiadającego o więcej informacji na temat jego ręki

1 1
2 ?
 • 2 - 5+
 • 2 - 44
  • 2BA - 5332 lub 5+ 4
  • 3 - 4-kolor
  • 3 - 6+
  • 3 - 4+
  • 3 - 4 5 lub 4-1-4-4
  • 3BA - minimum siły, 5332 zatrzymanie
  • 2BA - BA
  • 3/ - 6-9PC,4 5+/
 • 3 - 6-9PC, 6+
 • 3BA - 6-9PC, kawaleria
 • 3/4 - 6-9PC,splinter 4 4+
1 1
2 ?
 • 2 - 5+ 4+
 • 2 - 5+ bez 4+
 • 2BA - BA
 • 3/ - 6-9PC,4 5+/
 • 3 - 6-9PC, 6+
 • 3BA - 6-9PC, kawaleria
 • 3/4 - 6-9PC,splinter 4 4+

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.