1♣/♦-2♣/♦ Odwrocone Podniesienie

Po otwarciu 1/ trudności sprawiają ręce z 5+fitem w kolorze otwarcia bez bocznej krótkości. W systemach naturalnych w takich przypadkach zgłasza się przejściowe 1 /2 aby następnie forsująco uzgodnić kolor partnera. To rozwiązanie ma ten problem, że partner nigdy nie wyobrazi sobie charakteru naszej ręki.

1/

  • 2/ - 10+ PC, 4+ /, bez 4+S
  • 3/ - blokujące, 5+/, bez 4+S
  • 1BA - 6-9 PC, bez 4+/, może być z fitem

Dodatkowo

1 - 3
INV z fitem, ale układowy

Dalsze licytacja

1 2
  • 2BA - ręka zorientowana do BA, minimum
  • 3BA - ręka zorientowana do BA, maximum
  • 3 - ręka zorientowana do gry kolorowej, NF
  • 2/ - z wartości, albo nadwyżka albo ręka zorientowana do gry kolorowej
  • 3/ - splinter

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.