4. Marka zastępcza

Marka zastępcza, jakościówka zastępcza, potwierdzenie wistu - w brydżu, umowny sygnał obrońców; "drugi broniący, czyli ten który siedzi za dziadkiem, ma obowiązek w pierwszej lewie zagranej przez rozgrywającego dać informację, czy w kolorze pierwszego wistu ma jeszcze walory czy nie
Zrzutka jakościowa, dawana w kolorze innym, niż kolor, którego informacja nią przekazywana dotyczy.

Komentarze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.