Magister Transferowy

1 - 1; 1

 • pas : słabość;
 • 1BA : do gry;
 • 2 : texas na kara
  • o znaczeniu:
   1. sign off z karami;
   2. inwit z 5+ami;
   3. forsing do dogranej ze składem bezatutowym;
   4. inwit z 4 ami;
   5. forsing do dogranej z 5+ami i 4 karami;
  • teraz otwierający przyjmuje automatycznie texas licytując 2, po czym odpowiadający licytuje:
   • pas : sign off na karach ;
   • 2 : inwit z 5+ami;
   • 2 : inwit z 4 ami;
   • 2BA : forsing do dogranej ze składem bezatutowym;
   • 3////BA : forsing do dogranej z 5+ami i 4 karami,opis ręki;
 • 2 : texas na y o znaczeniu:
  1. sign off na 5+ach;
  2. forsing do dogranej z 5+ami;
 • 2 : texas na i o znaczeniu:
  1. sign off z 4 ami;
  2. forsing do dogranej z 4 ami;
 • 2 : texas na 2BA o znaczeniu:
  1. inwit do 3BA - otwierający z nadwyżką licytuje 3 ;
  2. sign off na kolorze owym;
 • 2BA : texas na e, 5 ów - 4 e, forsing do dogranej;
 • 3/ : 5-5, forsing do dogranej;

1 - 1; 1BA

 • 2 : texas na kara
  • o znaczeniu:
   1. sign off na karach;
   2. inwit z 5+ów;
   3. forsing do dogranej z 5+ów i 4 ;
   4. forsing do dogranej w składzie zrównoważonym;
  • teraz otwierający automatycznie przyjmuje texas licytując 2 , po czym odpowiadający licytuje:
   • pas : sign off na karach;
   • 2 : inwit z 5+ ami;
   • 2 : forsing do dogranej z 5+ami i 4 karami, opis ręki;
   • 2BA : forsing do dogranej w składzie bezatutowym;
   • 3////BA : forsing do dogranej z 5+ami i 4 karami, opis ręki;
 • 2 : texas na y o znaczeniu:
  1. sign off z 5+ami;
  2. forsing do dogranej z 5+ami, ręka jednokolorowa;
 • 2 : texas na i, a więc 5+ami i 4 ami, przejście do pełnego opisu ręki, forsing do dogranej;
 • 2 : texas na 2BA o znaczeniu:
  1. inwit do 3BA - otwierający z nadwyżką siły licytuje 3;
  2. sign off na ach;
 • 2BA : texas na e, 5 ów - 4 e, przejście do pełnego opisu ręki, forsing do dogranej;
 • 3/ : 5-5, forsing do dogranej;

1 - 1 ; 1BA

 • 2 : texas na kara
  • o znaczeniu :
   1. sign off na karach;
   2. inwit z 5+ami i 4 ami,
   3. inwit z 5+ami;
   4. forsing do dogranej w składzie bezatutowym;
   5. forsing do dogranej z 5+ami i 4 karami;
  • teraz otwierający automatycznie przyjmuje texas licytując 2 , po czym odpowiadający licytuje
   • pas : sign off na karach;
   • 2 : inwit z 5+ami i 4 ami
   • 2 : inwit z 5+ami
   • 2BA : forsing do dogranej w składzie zrównoważonym
   • 3 : forsing do dogranej z 5 ami i 4 karami, opis ręki
   • 3 : forsing do dogranej ze składem 5-2-4-2, typowy miltonaż
   • 3 : forsing do dogranej z 5 ami i 4 karami, opis ręki
   • 3 : forsing do dogranej z 6 ami i 4 karami,
   • 3BA : forsing do dogranej ze składem 5-2-4-2, ręka dobra do bez atu
 • 2 : texas na y o znaczeniu :
  1. sign off z 5+ami i 4ami;
  2. forsing do dogranej z 5+ami i 4 ami;
 • 2 : texas na i o znaczeniu :
  1. sign off z 5+ami;
  2. forsing do dogranej z 5+ami;
 • 2 : texas na 2BA o znaczeniu :
  1. inwit do 3BA - otwierający z nadwyżką siły licytuje 3;
  2. sign off na ach;
 • 2BA : texas na e, 5 ów - 4 e, przejście do pełnego opisu ręki, forsing do dogranej.
 • 3// : 5-5, forsing do dogranej.

1 - 1; 1

 • pas : słabość;
 • 1BA : do gry;
 • 2 : texas na kara
  • o znaczeniu :
   1. sign off na karach;
   2. inwit z 5+ami;
   3. inwit z 4 ami;
   4. forsing do dogranej ze składem bezatutowym;
   5. forsing do dogranej z 4+karami;
  • teraz otwierający przyjmuje automatycznie texas licytując 2 , po którym :
   • pas : sign off na karach ;
   • 2 : inwit z 5+ami
   • 2 :inwit z 4 ami
   • 2BA : forsig do dogranej ze składem zrównoważonym
   • 3////BA : forsing do dogranej z 4+kara, opis ręki
 • 2 : texas na y o znaczeniu :
  1. sign off na 5+ach;
  2. forsing do dogranej z 5+ami;
 • 2 : texas na i o znaczeniu :
  1. sign off z 4 ami;
  2. forsing do dogranej z 4 ami;
 • 2 : texas na 2BA o znaczeniu :
  1. inwit do 3BA - otwierający z nadwyżką siły licytuje 3;
  2. sign off na kolorze owym;
 • 2BA : texas na e, 5 ów - 4 e, przejście do pełnego opisu ręki, forsing do dogranej;
 • 3 : 5-5, forsing do dogranej;
 • 3 : naturalny inwit;

1 - 1 ; 1BA

 • 2 : texas na kara
  • o znaczeniu :
   1. sign off na karach;
   2. inwit do dogranej z 5+ami;
   3. forsing do dogranej ze składem bezatutowym;
   4. forsing do dogranej z 4+karami;
  • teraz otwierający automatycznie przyjmuje texas licytując 2 , po czym odpowiadający licytuje
   • pas : sign off na karach
   • 2 : inwit z 5+ami
   • 2BA : forsing do dogranej ze składem bezatutowym
   • 2 /3/ : forsing do dogranej z 4+karami, opis ręki
 • 2 : texas na y o znaczeniu :
  1. sign off z 5+ami;
  2. forsing do dogranej z 5+ami;
 • 2 : texas na i, a więc 5+ami i 4 ami, przejście do pełnego opisu ręki, forsing do dogranej;
 • 2 : texas na 2BA o znaczeniu :
  1. inwit do 3BA - otwierający z nadwyżką siły licytuje 3;
  2. sign off na ach;
 • 2BA : texas na e, 5 ów - 4 e, przejście do pełnego opisu ręki, forsing do dogranej;
 • 3 : 5-5, forsing do dogranej;
 • 3 : naturalne, inwit do dogranej;

1 - 1; 1BA

 • 2 : texas na kara
  • o znaczeniu :
   1. sign off na karach;
   2. inwit do dogranej z 5+ami i 4 ami;
   3. inwit do dogranej z 5+ami;
   4. forsing do dogranej ze składem bezatutowym;
   5. forsing do dogranej z 4+karami;
  • teraz otwierający automatycznie przyjmuje texas licytując 2 , po czym odpowiadający :
   • pas : sign off na karach
   • 2 : inwit z 5+ami i 4 ami
   • 2 : inwit z 5+ami
   • 2BA : forsing do dogranej ze składem bezatutowym
   • 3////BA : forsing do dogranej z 4+karami, opis ręki
 • 2 : texas na y o znaczeniu :
  1. sign off z 5+ami i 4ami;
  2. forsing do dogranej z 5+ami i 4ami;
 • 2 : texas na y o znaczeniu :
  1. sign off z 5+ami;
  2. forsing do dogranej z 5+ami;
 • 2 : texas na 2BA o znaczeniu :
  1. inwit do 3BA - otwierający z nadwyżką siły licytuje 3;
  2. sign off na kolorze owym;
 • 2BA : texas na e, 5 ów - 4 e, przejście do pełnego opisu ręki, forsing do dogranej;
 • 3/ : 5-5, forsing do dogranej;
 • 3 : naturalne, inwit do dogranej;

1 - 1; 1BA

 • 2 : texas na kara
  • o znaczeniu :
   1. sign off na karach;
   2. inwit do dogranej z fitem ;
   3. inwit do dogranej z 5+ów;
   4. forsing do dogranej ze składem bezatutowym;
   5. forsing do dogranej z 5+ów i 4 kara;
  • teraz otwierający automatycznie przyjmuje texas licytując 2 , po czym odpowiadający :
   • pas : sign off na karach ;
   • 2 : inwit do dogranej z fitem
   • 2 : inwit do dogranej z 5+ami;
   • 2BA : forsing do dogranej ze składem zrównoważonym
   • 3////BA : forsing do dogranej z 5+ami i 4 karami, opis ręki ;
 • 2 : texas na y o znaczeniu :
  1. sign off z fitem ;
  2. forsing do dogranej z 5+ami i 4+ami;
 • 2 : texas na i o znaczeniu :
  1. sign off z 5+ami;
  2. forsing do dogranej z 5+ami;
 • 2 : texas na 2BA o znaczeniu :
  1. inwit do 3BA - otwierający z nadwyżką siły licytuje 3 :
  2. sign off na kolorze owym;
 • 2BA : texas na e, 5 ów - 4 e, przejście do pełnego opisu ręki, forsing do dogranej;
 • 3/ : 5-5, forsing do dogranej;
 • 3 : naturalne, inwit do dogranej;

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.