Magister Inżynier

Konwencja dotyczy sekwencji

1/ - 1/; 1BA - ?

 • 2 magister po którym następuje automat 2
  • oznacza
   1. sign-off na młodszym
   2. dowolny inwit
   3. GF z drugim starszym
  • pas : słabe na
  • 2 (po odpowiedzi ) : 5 4+ słabe co najmniej inwit
  • 2 w swój kolor starszy : inwit z 5
  • 2 (po odpowiedzi 1) : GF, 4 5
  • 2BA : słabe na
  • 3 w kolor otwarcia : inwit siłowy
  • 3 (po odpowiedzi 1) : inwit, 5-5 z krótkością w drugim młodszym
  • 3 w kolor odpowiedzi : inwit, licytowana piątka + piątka w kolorze otwarcia
  • 3BA : 5332
 • 2 : GF 5+ kolor starszy lub fit w kolorze partnera
  • 2 w kolor otwarcia fit 3
  • 2 w drugi starszy : wyczekujące bez fitu
  • 2BA : kawaleria, honory w kolorach nielicytowanych
  • 3 w kolor otwarcia : 5 bez fitu, (+)
  • 3 w nielicytowany naturalnie : 4 licytowana, 4 w kolorze otwarcia, fit 3 (+)
  • 3 w kolor odpowiedzi : fit 3, 5 w kolorze otwarcia (+)
  • 3BA : kawaleria, ręka wybitnie bezatutowa (-)
 • 2 (po odpowiedzi 1) : 5 4 słabe
 • 2 w swój kolor starszy : słabe z 5 wyjątek w sekwencji 1-1;1BA które może oznaczać 1-4-4-4
 • 2 (po odpowiedzi 1) : Inwit, 4 6+
 • 2BA : inwit
 • 3 kolor otwarcia : inwit układowy
 • 3 w drugi młodszy : GF, 5+kolor 5+ w kolorze odpowiedzi
 • 3 w kolor odpowiedzi : inwit, 6+kolor

1/ -1; 1 - ?

 • 2 magister po którym następuje automat 2
  • oznacza
   1. sign-off na młodszym
   2. dowolny inwit
  • pas : słabe na
  • 2 : inwit z 5
  • 2 : inwit miltonowy, 4
  • 2BA : słabe na
  • 3 w kolor otwarcia : inwit miltonowy
  • 3 : inwit, 5 + piątka w kolorze otwarcia
  • 3BA : 5332
 • 2 : GF 5+ lub fit w kolorze partnera
  • 2 : 3
  • 2 : wyczekujące, bez fitu
  • 2BA : kawaleria, honory w kolorach nielicytowanych
  • 3BA : kawaleria, ręka wybitnie bezatutowa (-)
 • 2 : słabe z 5
 • 2 : słabe, 4
 • 2BA : inwit
 • 3 kolor otwarcia : inwit układowy
 • 3 w drugi młodszy : GF, 5+kolor 5+ w kolorze odpowiedzią
 • 3 : inwit, 6+
 • 3 : inwit układowy, 4

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.