Lavinthal Pomocniczy (Atutowy)

Sygnał ten stosujemy przy dokładaniu do koloru atutowego. Kolejność dokładania "wyższa - niższa" wskazuje wartości w kolorze starszym z dwóch pozostałych - wyłączając kolor wistu i kolor atutowy, natomiast kolejność odwrotna "niższa - wyższa" jest wskazaniem koloru młodszego z dwu "lavinthalowanych".

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.