Wist Kombajn

Zasady wistu Kombajn zostały opracowane przez Ł. Sławińskiego. Oto jego podstawy:

Z blotek

xx
xxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
  1. Najpierw możliwie najstarsza,
  2. później ilościówka odwrotna

Spod honoru

Hxx
Hxxx
Hxxxx
Hxxxxx
  1. Najpierw piąta lub trzecia,
  2. później najniższa

Z sekwensu

Minisekwens Sekwens podwiązany Z sekwensu wewnętrznego Do przebitki
A AK
K KD AKW AK
D DW KD10 KD
W W10 DW9 ADW DW
10 109x… AW10
KW10
W10
9 9xx.. A109
K109
D109
109

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.