Kolor

Rodzaje kolorów według siły

  • Pełny : Kolor, w którym możemy oczekiwać, że nie oddamy lewy nawet przy renonsie w ręce partnera. Zazwyczaj nie powinien być słabszy niż AKDWxx.
  • Samodzielny : Kolor, w który można grać nawet przy renonsie w ręce partnera, może to być np. KDW10xx.
  • Powtarzalny : Dowolny kolor 6+ lub 5 z co najmniej dwoma honorami lub jednym starszym honorem "wspartym" konfiguracją 10,9
  • Lukowy : Kolor, w którym potrzebne jest uzupełnienie w ręce partnera; najczęściej jest to kolor trzy- lub czterokartowy z jedną figurą lub bez figury.
  • Oszkliwy : Kolor z trzecią dziesiątką (wprowadzony przez Mykietyna)

Rodzaje kolorów według długości

  • Renons - Brak karty w danym kolorze.
  • Singleton (singiel) - jedna karta w danym kolorze
  • Dubleton (dubel) - dokładnie dwóch kart w danym kolorze
  • Tripleton - dokładnie trzy karty w danym kolorze
  • Longer - Kolor co najmniej czterokartowy.

Atutowy Kolor

Atutowy kolor to kolor, który zwyciężył w licytacji - co zdarza się wówczas, gdy jeden z graczy zaoferuje ten kolor wraz z określonym numerem (1-7), zaś wszyscy inni gracze spasują. W grze kolor ten jest najwyższy w hierarchii. Oznacza to, że - nie posiadając kart w danym kolorze wyjścia - gracz może wziąć lewę atutem. Jeśli w lewie znajduje się więcej kart w kolorze atutowym, wygrywa najstarsza karta atutowa.

Kolor wyjścia

Kolor karty, która w danej lewie została położona jako pierwsza.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.