1♣♦-2♥♠ Inwitujące zniesienie

Koncepcja konwencji

Po OTW 1♣/ skok na 2/♠ oznacza 6+kolor w sile INW lub minimalnie słabszą

Dalsza licytacja

 • 2BA - co najmniej INW, zapewnia fit 2+
  • kolor boczny - nadwyżka i wartości
  • 3 w kolor ODP - minimum
  • 3BA - pełny kolor
 • 3 w kolor OTW - NF
 • nowy kolor - GF może być ze zgrupowania
 • 3 w kolor ODP - INW 3+fit
 • 3BA - do gry
 • 4 w kolor OTW - kolor-plus-fit
 • Nienaturalny przeskok - splinter, 3+fit
 • 4BA - Blackwood

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.