Najnowsze posty na Forum
Z kategorii:

Prawo jedenastu pozwala, po wiście z czwartej najlepszej karty w danym kolorze (licząc od najstarszej), obliczyć ile kart wyższych od karty wistu znajduje się poza ręką wistującego. Również w ręce rozgrywającego i drugiego broniącego.

Wist na BA
Z koloru czterokartowego, np. Hxxx lub dłuższego wistujemy czwartą najlepszą (licząc od góry).

Zastosowanie prawa jedenastu
Partner wistującego (lub rozgrywający) odejmuje od liczby 11 wartość ("numer") karty, którą zawistowano, od wyniku odejmuje ilość starszych od karty wistu kart na stole i na swojej ręce. Wynik daje ilość kart starszych od karty wistu, w ręce rozgrywającego (drugiego broniącego).

Poprawka do prawa jedenastu przez PLmarkPLmark, 15 Jun 2019 06:34

taa … pewnie W pożyczy asa i króla kier od od E . Jak NS dolicytowali się 3 NT skoro RAZEM mają 12 PC?

przecie W nie ma A i K kier przez CzeslavusCzeslavus, 16 Dec 2017 03:23

Bardzo niedokładna definicja konwencji.
Nieprecyzyjne określenia: "konwencja strony atakującej", "sprzedanie kart", "po silnym lub standardowym bez atu", "otwarcie to", "6322 i 5332 […] standardowe układy". "odpowiedź" w zwrocie "Odpowiedzi są następujące".
Uwagi:
1BA może zgłosić otwierający (licytację) lub wchodzący (do licytacji po otwarciu kontrpartnera). Kto jest "atakującym"?
Gracz "pokazuje" skład "ręki", nie "sprzedaje".
Silne BA = standardowe bez atu. Nie ma różnicy.
1BA może być otwarciem lub wejściem.
Składy 6322 i 5332 są niestandardowe!
Pokazanie składu ręki przez otwierającego (wchodzącego) to rebid. Nie odpowiedź.

Proponuję inną definicję konwencji "Stayman Odwrotny".
Stayman odwrotny jest konwencją ułatwiającą pokazanie składu ręki po silnym lub słabym bez atu, rozszerzonym o układy 6322 i 5332 z młodszą szóstką lub starszą piątką. Odpowiedź 2♣ partnera jest pytaniem o skład. Rebidy i kolejne odzywki są następujące:

Stayman Odwrotny przez PLmarkPLmark, 20 Oct 2014 14:44

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i projekt zostanie zrealizowany w całości będzie to prawdopodobnie pierwszy program będący odpowiednikiem Deep Finesse dla licytacji

Vinje signals czyli totalna ilościówka

Vinje signals, zwane dalej totalną ilościówką, stosujemy jedynie na wysokości 5–6–7

Układ naszej ręki to:

1. 3 kolory parzyste i 1 nieparzysty – kolor nieparzysty jest KOLOREM CHARAKTERYSTYCZNYM
2. 3 kolory nieparzyste i 1 parzysty – kolor parzysty jest KOLOREM CHARAKTERYSTYCZNYM

Przyjmujemy założenie – że renons jest ilością parzystą.

Partnerzy zrzucają w atutach (lub głównym kolorze roboczym przy bez atu) ilościówkę koloru charakterystycznego. W dalszych rozważaniach przyjmujemy, że partnerzy mają 2+ nieistotne blotki w atutach (lub głównym kolorze roboczym przy bez atu).

TIP – Totalna Ilościówka Partnera

Jeśli kolor charakterystyczny jest inny od koloru, którym dajemy totalną ilościówkę – to trzecia karta jest lavintalem pokazującym, który to jest kolor. Pomijamy kolor, którym zrzucamy – bo ten ujawni się naturalnie.

Jeśli kolor charakterystyczny jest kolorem, którym dajemy totalną ilościówkę – to mamy 2 przypadki:

1. mamy dubletona – zrzucamy "na dubla" i za chwilę okazuje się, że ten jedyny parzysty to jest właśnie TEN. Komplet informacji został przekazany
2. mamy tripletona – zrzucamy "na trzy" i za chwilę okazuje się, że ten jedyny niepatrzysty to jest właśnie TEN. Trzecia karta zrzutki jest więc starą dobrą preferencją koloru.

Przyjmujemy, że mając 4 i więcej nieistotnych blotek – całą operację zrzutkową wykonujemy trzema najmniejszymi blotkami (aby nie zaciemniać sytuacji).

Wyznacznik Pary Rąk – WPR

Dodajemy naszą ilość pików do ilości pików dziadka.
Zapisujemy 1, gdy jest to liczba nieparzysta a 2, gdy parzysta.
Robimy to dla wszystkich kolorów.

Otrzymujemy WPR 1111, 2222 lub 1122 (w ostatnim przypadku mogą to być różne pary)

TIR – Totalna Ilościówka Rozgrywającego

412

1. 4 – to 4 jednakowe czyli 1111 lub 2222,
2. 1 – to, że to jest 1111, czyli same nieparzyste,
3. 2 – to liczba kontrolna równa połowie liczby pierwszej.

Teraz: 4+1+2=Nieparzysta (słowo na literę N), więc rozgrywający ma TEN SAM kolor charakterystyczny (pamiętamy to w ten sposób – że 4 razy w lewo zwrot daje TEN SAM kierunek) – a jego ilość (to jest parzystość lub nieparzystość) jest Naturalnie (słowo na literę N) zgodna z ilością w charakterystycznym partnera.

422

1. 4 – to 4 jednakowe czyli 1111 lub 2222,
2. Pierwsze 2 – to, że jest 2222, czyli same parzyste,
3. Drugie 2 – to liczba kontrolna równa połowie liczby pierwszej.

Teraz: 4+2+2=Parzyste (słowo na literę P), więc rozgrywający ma TEN SAM kolor charakterystyczny (pamietamy to w ten sposób – że 4 razy w lewo zwrot daje TEN SAM kierunek) – a jego ilość (to jest parzystość lub nieparzystość) jest Przeciwna (słowo na literę P) do ilości w charakterystycznym partnera.

211

1. 2 – to, że mamy 1122, czyli 2 parzyste i 2 nieparzyste (2 pary),
2. Pierwsze 1 – to, że partner ma charakterystyczny w naszym nieparzystym,
3. Drugie 1 – to liczba kontrolna równa połowie liczby pierwszej.

Teraz: 2+1+1=Parzyste (słowo na literę P), więc rozgrywający ma kolor charakterystyczny w PRZECIWNYM nieparzystym (pamiętamy to w ten sposób – że 2 razy w lewo zwrot daje PRZECIWNY kierunek) – a jego ilość (to jest parzystość lub nieparzystość) jest Przeciwna (słowo na literę P) do ilości w charakterystycznym partnera.

221

1. Pierwsze 2 – to, że mamy 1122, czyli 2 parzyste i 2 nieparzyste (2 pary),
2. Drugie 2 to, że partner ma charakterystyczny w parzystym,
3. 1 – to liczba kontrolna równa połowie liczby pierwszej.

Teraz: 2+2+1=Nieparzysta (słowo na literę N), więc rozgrywający ma kolor charakterystyczny w PRZECIWNYM parzystym (pamiętamy to w ten sposób – że 2 razy w lewo zwrot daje PRZECIWNY kierunek) – a jego ilość (to jest parzystość lub nieparzystość) jest Naturalnie (słowo na literę N) zgodna z ilością w charakterystycznym partnera.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.