Europanto
Odzywka Siła Układ
1T 12-15 PC 4P bez czwórki czerwonej lub 5-5 na starszych
16-19 PC 6+T lub 5+T boczny 4+kolor lub trójkolorówka bez 4K
18-19 PC 6S bez bocznego 4+ koloru
20+ PC dowolny
1K 12-15 PC 4K 4P
12-21 PC 6+K lub 5+K boczny 4+kolor lub trójkolorówka z 4K lub 4K5T
1C 12-15 PC 4C 4P
12-17 PC 6+C lub 5+C 4+kolor boczny
18-19 PC 5C 4+kolor boczny
1P 12-15 PC 5P zrównoważony
12-17 PC 6+P lub 5+P 4+kolor boczny
18-19 PC 5P 4+kolor boczny
1BA 12-15 zrównoważony bez 4P
2T 12-15 PC 6+T lub 5+T 4C
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.