Esperanto 1♣-1♥/♠

1 - 1/

 • 1 po odpowiedzi 1 :
  • trójznaczne
   1. 12-15 PC, 4+
   2. 20-21 PC, 5 4
   3. 18+PC, 5 3, zrównoważony
 • 1BA : 12-15PC
 • 2 :
  • dwuznaczne :
   1. 16-21PC 5+ bez fitu
   2. 22+ 5+, możliwy fit
 • 2 : odwrotka
  • czteroznaczne
   1. 18+PC 5+ fit bez bocznego koloru
   2. 18+PC dowolna trójkolorówka
   3. 18-21PC , 5+ bez fitu
   4. 22+PC, 5+możliwy fit
 • 2 po odpowiedzi 1 :
  • dwuznaczne
   1. 18-21PC, 5+ bez fitu
   2. 22+PC, możliwy fit
 • 2 w kolor odpowiedzi : 12-15PC 4fit
 • 2 po odpowiedzi 1 :
  • dwuznaczne
   1. 18-21 PC, 5+ bez fitu
   2. 22+PC, 5+, możliwy fit
 • 2BA : zrównoważony 18-21 lub 23+PC
 • 3 w kolor odpowiedzi : 16-17PC, fit, 5+ F! (jest bilans na końcówkę)
 • kolor na wysokości 3 poniżej koloru odpowiedzi : 20-21 PC fit, 5+licytowany kolor
 • 4 : 18-19PC, 4fit 5 22
 • nowy kolor z podwójnym przeskokiem : 18-19PC, 4+fit 5+Splinter

Ustalenia po otwarciu 1, odpowiedzi kolorem starszym i wejściu przeciwnika

 • zgłoszenie : naturalne i forsujące, 16+PC
 • zgłoszenie nowego koloru : naturalne i forsujące do dogranej
 • kolor przeciwnika bez przeskoku : fit czterokartowy w kolorze partnera
 • kolor przeciwnika z przeskokiem : fit czterokartowy z krótkością z kolorze przeciwnika
 • nowy kolor lub z przeskokiem : kolor plus fit
 • odzywki w BA są naturalne
 • kontra
  • poniżej poziomu dwóch w kolor partnera : fit
  • powyżej poziomu dwóch w kolor partnera : silny trefl bez koloru i fitu
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.