Bloki
  • 2ba : 2ba martensa słaby kolor młodszy lub solidny starszy
  • 3t/k : solidny kolor młodszy
  • 3c/p : słaby kolor starszy
  • 3ba : gambling
  • 4t/k :
    • przed partią : namyats, o jedną lewę silniejsze niż 4c/p
    • po partii : słaby, długi kolor
  • 5c/p : inwit atutowy

solidny kolor: kolor z dwiema z trzech starszych figur
bloki według prawa 4332

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.