Różnice między systemami
Stara nazwa Volapük Esperanto Ido Europanto
Nowa nazwa Pełna sfera Jakby sfera Półsfera Czarna sfera
czyli Kula Kopuła Osobliwość
1BA Silne Słabe Słabe, bez pików
2 2t-holenderski-acol 2♣ Precision 2♣ Precyzyjniejszy Precision 2♣ Precision Bez Pików
Sekwencje sprzedające Acola 2 1 - 1
2
1 - 1
1BA - 2
2
1 - 1
1 - 1
coś tam
4+5, 6-9PC po otwarciu 1 1k-1p-2k-transferowy-3-kolor 1m-2c-odwrotne-flannery 1k-1p-2k-gadzet-lutka KCC
1S-1BA Nie forsujące półforsujące Forsujące
Two Over One naturalne GF lub inwit na monokolorze
powtórzenie koloru otw po 2/1 forsuje nie forsuje
2BA odpowiadającego po 2/1 nie forsuje forsuje
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.