Reguły forsingu

UWAGA: Nie stosuje się w pierwszym okrążeniu licytacji

 • rewers forsuje na jedno okrążenie
 • Nowy kolor zgłoszony ze skokiem forsuje do dogranej
  • Uwaga: nie ma zastosowania po sekwencji 1T-1K
 • 2BA zgłoszone przez OTW forsuje
 • Nowy kolor zgłoszony na wysokości trzech forsuje do dogranej
 • Uzgodnienie koloru przez OTW po two over one forsuje do dogranej
 • Stary kolor zgłoszony ze skokiem jest inwitem
 • Czwarty kolor zgłoszony
  • ekonomicznie forsuje na jedno okrążenie
  • rewersowo forsuje do dogranej
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.