Diamentowa Droga Praktyki
Typ praktyki Nazwa Nazwa potoczna Mantra Cel
Główne praktyki linii Karma Kagyu Podstawowa Medytacja XVI Karmapy XVI Karmapa KARMAPA CZIENNO Identyfikacja z nauczycielem i oświecenie
Zaawansowana Medytacja VIII Karmapy VIII Karmapa KARMAPA CZIENNO Identyfikacja z nauczycielem i oświecenie
Praktyki wstępne przedwstępna (testowa) Medytacja schronienia Krótkie schronienie przyjęcie schronienia w czterech klejnotach Zrozumienie czym jest schronienie
Pierwsza Schronienie i oświecona postawa Pokłony przyjęcie schronienia w trzech klejnotach i trzech korzeniach Oczyszczenie ciała
Druga Medytacja Diamentowego Umysłu Wadźrasattwa, Dordże Sempa stusylabowa mantra i OM BENZA SATO HUNG Oczyszczenie umysłu
Trzecia Podarowania Mandali Sypanie Mandali Nagromadzenie dobrych wrażeń
Czwarta Medytacja na Nauczyciela i Jego Linię Przekazu Guru Joga Zdobycie mądrości intuicyjnej
Praktyki związane z umieraniem Przygotowawcza Medytacja Buddy Nieograniczonego Światła Amitaba OM AMI DEWA HRI
Właściwa Medytacja świadomego umierania Poła Przeżycie śmierci bez strachu
Dodatkowa Medytacja Buddy Nieograniczonego Życia Amitajus długa i OM AMARANI DZIŁANTI JE SOHA Wydłużenie swojego życia dla pożytku wszystkich istot
Inne praktyki Medytacja Kochających Oczu Awalokiteśwara OM MANI PEME HUNG zwiększenie aktywnego współczucia i ostatecznie oświecenie
Medytacja Buddy Medycyny Strumień lapis lazuli TEJATA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA/
BEKANDZE RANDZA SAMUDGATE SOHA
Polepszenie stanu zdrowia
Przywołanie strażnika Czarny Płaszcz Mahakala Śpiewany tekst Nieustraszoność
Medytacja Zielonej Tary OM TARE TUTTARE TURE SO HA Ochrona
Praktyki innych szkół Medytacja Wielkiej Drogi Medytacja dawania i brania Tonglen
Medytacja Małej Drogi Medytacja oddechów-świateł
Medytacja Małej Drogi Medytacja tęczowego światła
Pozostałe praktyki Medytacja Trzech Świateł Stara nazwa na Medytację XVI Karmapy
LUB
Nazwa na Medytacja Kochających Oczu w innych szkołach
Medytacja Guru Rinpocze OM AH HUNG BENZA GURU PEME SIDDHI HUNG
Medytacja Manjushri OM AH RA PA TSA NA DHI
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.