Bodhisattwowie

Ośmiu wielkich bodhisattwów, to

  1. Awalokiteśwara (tyb. Czenrezig, pol. Kochające Oczy),
  2. Mandziuśri (tyb. Jampal jang, pol. Budda Mądrości),
  3. Wadżrapani (tyb. Czianno dordże, pol. Diament w Ręce),
  4. Akaszagarba,
  5. Kszitigarba,
  6. Samantabadra,
  7. Majtreja,
  8. Sarwaniwarana Wiszkambin.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.