Delta Silne Karo

Delta przerobiona na Silne Karo

  • pas : do 11PC
  • 1 - 12-16PC, bez singletona
    • 1 : negat lub GF lub pośrednie bez singletona
    • wyższe : jak otwarcia
  • 1 : 17+PC
  • wyższe : 12-16 PC, jak w Delcie

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.