Delta Silne Karo

Delta przerobiona na Silne Karo

  • pas : do 11vPC
  • 1 - 12-16vPC, bez singletona
    • 1 : negat, GF lub pośrednie bez singletona
    • wyższe : jak otwarcia
  • 1 : 17+vPC
  • wyższe : 12-16 PC, jak w Delcie

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.