ConCat

System Słabych Otwarć ConCat (ΛΔ) na bazie Lambdy na I i II ręku oraz Delty na III.

Otwarcia i sekwencje bazowe

Jeśli nie zdefiniowano inaczej odzywka jest neutrem

Otwarcia Otwarcia pierwsze Otwarcia po pasie Otwarcia powtórne Otwarcia po zrównoważonym treflu
(0+0 walców) po PAS
(5+0 walców)
po PAS - 1t
(5+2 walców)
po 1t
(3+0 walce)
Przedziały
 1. negat : 0-2 walce
 2. neutr : 3-4 walce
 3. pozyt : 5+ walców
 1. negat : 0-1 walce
 2. neutr : 2-3 walca
 3. pozyt : 4+ walce
 1. neutr : 5-6 walców
 2. pozyt : 7+ walców
Nie dotyczy
Odzywki
 • 1k : relay ale nie konieczne pozyt, odpowiedzi klasyczne
 • 1c/p/1ba : układ jak otwarcia
  • relay : 4333 lub problemy ze zgadnięciem
  • inne : z bilansu, na zgadnięcie
 • inne : z bilansu
Sekwencje bazowe Sekwencja 1T po PASie
Sekwencja transferowa
Sekwencja Powtórne 1T
Sekwencja co najmniej inwitująca
Sekwencja silna Negatywne Karo i Wiedeńskie BA
po PAS-1t; 1k
(5+2 walców)
po PAS-1t; 1k-1c
(5+4 walców)
po PAS-1t; 1k-1c; 1p
(7+4 walców)
po [pas - ] 1k
Przedziały
 1. neutr : 2-3 walce
 2. pozyt : 4 + walce
 1. neutr : 5-6 waców
 2. pozyt : 7 + walce
GF
 1. neutr : 0 (5) - 8 walców
 2. pozyt : 9 + walców
 • 1c pozyt (4+walce)
 • 1p-2c : neutr, transfery, przyjęcie oznacza chęć gry
  • 1P : transfer na BA
  • 1BA-2C : transfer na 5 kolor
 • 2BA : GF, 7+ słaby kolor
  • 3T : pytanie o kolor
 • 3T/K/C/P : GF, 7+ mocny kolor
 • 1p pozyt (7+walców)
 • 1BA-2P : naturalne, co najmniej inwitujące
 • 2BA : GF, 7+ słaby kolor
 • 3T/K/C/P :GF, 7+ mocny kolor

1ba i dalej

 • 2t : Pupet Stayman
  • 2k : bez 5 starszej
  • 2c/p : 5c/p
 • 2k/c : transfery na c/p
 • 2p/2BA : transfery na t/k
  • relay : nadwyżka
  • przyjęcie : minimum

dalej wszystko naturalne za wyjątkiem

 • 2BA: 7-8 walców, trójkolorówka
  • 3t: pytanie o singla
 • 1ba i dalej 2t : baron
 • 1ba : pozyt, 1ba-wiedenskie
 • 1c/p : 3+ kolor, przygotowawcze
 • 2t/k : 5+ kolor

Konwencje strefy szlemowej

Obrona

Gdzie się da (po 1t silne/WJ, 1ba, 2t acol) stosuje się obronę lambda, np

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.