Brydż kontraktowy

Najpopularniejsza znana forma brydża, która wywodzi się z brydża licytowanego. W latach trzydziestych obie te formy zawzięcie rywalizowały ze sobą - zwyciężył oczywiście brydż kontraktowy, którego popularność nie słabnie do dzisiaj. Autorstwo tego systemu przypisuje się HAROLDOWI VANDERBILTOWI, który zebrał wszystkie najważniejsze zasady i przedstawił je liczbowo. W 1932 stały się one standardem międzynarodowym i w stanie niezmiennym obowiazują po dziś dzień.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.