Bezpośrednie pytanie o wartości w kolorze bocznym

Zalicytowanie po odpowiedzi na Blackwooda nowego koloru jest pytaniem o wartości w tym kolorze. Odpowiedzi dajemy szczeblami:

  1. szczebel : brak zatrzymania III klasy (D lub dubletona),
  2. szczebel : zatrzymanie III klasy (D lub dubleton),
  3. szczebel : zatrzymanie II klasy (król lub singleton).

Jeśli z dotychczasowej licytacji wynika, że nie możemy mieć w danym kolorze zatrzymania II klasy, to odpowiedzi można zmodyfikować następująco:

  1. szczebel : brak zatrzymania III klasy (D lub dubletona),
  2. szczebel : zatrzymanie III klasy - dubleton,
  3. szczebel : zatrzymanie III klasy - dama.

Jeśli chcielibyśmy zastosować powyższe pytanie, musimy umówić się z partnerem, że absolutnie wykluczone jest zadawanie pytania o asy na nieznanym lub fikcyjnym kolorze.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.