Bocchi-Duboin 2001
 • 1 :
  • znaczenie :
   1. naturalne, 4+
   2. zrównoważony w sile 12-14 PC
   3. zrównoważony w sile 13-15(16) PC
   4. zrównoważony w sile 15-17 PC
   5. dowolny forsing do dogranej
  • 1/ : transfer, 0+PC 4+/
  • 1 : 0-11PC, bez starszych czwórek
  • 1BA : GF, bez starszej piątki
  • 2 : F1, niekoniecznie naturalny
  • 2/ : transfer, 8-11 PC, 6+/
  • 2 : 5+, GF
  • 3/ : 8-11 PC, 6+/
 • 1 :
  • znaczenie :
   1. naturalne, 4+, układ niezrównoważony
   2. zrównoważony w sile 16(17)-19 PC (na 1. i 2. ręce przed partią)
   3. zrównoważony w sile 16(17)-19 PC ( w innych założeniach i pozycjach licytacyjnych)
  • 1#red|♥##/ : 4+PC, 4+ w drugim starszym
  • 1BA : GF
  • 2 : 5+, NF
  • 2//3 : 8-11 PC, 6+//
 • 1/ : naturalne, 5+/
  • 1 po 1 : 4-11PC, 0-4
   • 2 : naturalne do 15 lub sztuczne GF
  • 1BA po 1 : naturalne, NF
   • 2 : naturalne do 15 lub sztuczne GF
  • 1BA po 1 : 5+, F
  • 2 : relay
 • 1BA :
  • układ zrównoważony w sile :
   1. 9-12 PC ( na 1. i 2. ręce przed partią)
   2. 15-17 PC ( na 3. ręce przed partią oraz 1. i 2. ręce w założeniach niekorzystnych
   3. 12-14 PC ( w innych założeniach i pozycjach licytacyjnych
 • 2 : Landy, 4+ 4+
  1. 4-8 PC przed partią
  2. 4-10 PC po partii
 • 2 : Multi, 5-10 PC, 6+/ lub 22+PC, zrównoważony
 • 2/ : 5-10PC dwukolorówka, licytowany i młodszy
 • 2BA : słaby zapór na młodszym
 • 3/ : silny zapór na młodszym
 • 3/ : niezdyscyplinowane (losowe) zapory na starszym
 • 3BA : gambling na młodszym

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.