Aces Scientific

Aces Scientific to brydżowy system licytacyjny opracowany w Ameryce i używany przez drużynę "American Aces" którą założył Ira Corn. Głównym architektem systemu był Bobby Goldman, autorzy systemu twierdzą, że jest to pierwszy system licytacyjny przy użyciu którego skorzystano z pomocy komputera który służył do analizy statystycznej. Otwarcia w tym systemie wyglądały następująco:

1♣/ 12+ PH 3+ karty, lepszy młodszy
1/♠ 12+ PH 5+ kierów/pików
1BA 15-18PH Układ zrównoważony
2♣ Sztuczne i forsujące, "Acol"
2//♠ 5-11PH Słabe dwa
2BA 21-22PH Układ zrównoważony

Otwarcia Aces Scientific były oparte na systemie Standard American ale w dalszej licytacji system ten używał wielu niestandardowych konwencji i ustaleń, często bardzo skomplikowanych i teoretycznie zaawansowanych (szczególnie biorąc pod uwagę, że system ten powstał jeszcze w latach sześćdziesiątych).

Po otwarciach 1♣/ skok odpowiadającego w tym kolorze był nieforsujący ("limit"), a skok drugim kolorem młodszym był forsujący do końcówki z fitem.

Po otwarciach 1/♠, 1BA było forsujące na jedno okrążenie (Forsujące 1BA), 2♣/ forsowały do końcówki, skok w kolorze otwarcia był nieforsujący, skok w drugim kolorze starszym obiecywał 10-12PH, fit i boczny singleton, 3BA obiecywało fit, bocznego singletona i 13-15PH, a 2BA obiecywało fit i przynajmniej 16PH. Odpowiedzi od 4♣/ to zmodyfikowana Konwencja Szwajcarska obiecujące czterokartowy fit (lub trzykartowy z dwoma honorami) i 12-14PH (4♣) lub 14-16PH (4).

Po 1BA używano zmodyfikowanego Staymana, transferów Jacobiego, a odpowiedź 2♠ obiecywała oba kolory młodsze, 3♣/ były słabe i naturalne, 3/♠ to próby lekkie szlemikowe z dobrym kolorem treflowym lub kierowym. Po pytaniu Staymana, rebid 3♣ był próba uzgodnienia koloru młodszego, a 3 było sztuczne - pokazywało silny kolor młodszy i było silnym inwitem szlemowym. Po odpowiedzi 2/♠ na Staymana, rebid na poziomie trzech w drugim kolorze starszym był próbą szlemikową, obiecującą fit czterokartowy i boczną krótkość.

Inne z konwencji używanych przez Aces Scientific to między innymi: Blackwood, Gerber, Super Gerber.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.