1♣-1♥♠; 2♣-2♦ Tuszynskiego

2 Tuszyńskiego to brydżowa konwencja licytacyjna opracowana przez polskiego brydżystę Piotra Tuszyńskiego. Istotą konwencji jest sztuczny relay 2 w sekwencji 1-1S-2-2 - w tych sekwencjach ostatnia odzywka jest forsująca i pyta otwierającego o sprecyzowanie układu i siły (analogicznie jak Magister w sekwencjach 1m/-1S-1BA-2).

Odpowiedzi otwierającego są następujące ("+" oznacza nadwyżkę, "-" - brak nadwyżki):

1 1
2 2
 • 2 - 2-3 kiery (-).
 • 2 - Nadwyżka, nie precyzuje układu.
 • 2BA - 4-5 singleton kier, (-).
 • 3 - 6+ trefli, (-).
 • 3 - 6+ trefli, 3 kiery, singleton pik, (-).
 • 3 - 6+ trefli, 3 kiery, singleton karo (-).
1 1
2 2
 • 2 - Nadwyżka lub 4 kiery w pełnym przedziale siły.
 • 2 - 2-3 piki, (-).
 • 2BA - 5 trefli, 4 kara, singleton pik, (-).
 • 3 - 6+ trefli, singleton pik (-).
 • 3 - 3 piki, singleton kier, 6+ trefli lub 5 trefli i 4 kara.
 • 3 - 3 piki i 4 kiery.
 • 3 - 6+ trefli, 3 piki, singleton karo.

W dalszej licytacji z pozycji odpowiadającego, nie forsuje tylko 3 (ale z trzema kierami otwierający ma obowiązek zgłoszenia 3), inne odzywki odpowiadającego forsują do końcówki.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.